Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

De energietransitie is urgent, maar heeft ook impact op alle facetten van de samenleving. Een belangrijk deel van de energietransitie zal zichtbaar ingrijpen in onze leefomgeving. Daarom is een paar jaar geleden afgesproken dat voor de onderwerpen zonneparken, windparken en het gebruik van warmte er per regio samen met de omgeving een regionale energiestrategie (RES) zal worden opgesteld. Een van die regio’s is de provincie Groningen. Groninger gemeenten zijn een belangrijke partij in het opstellen van de RES. Om de belangen van uw inwoners en van natuur en landschap goed te borgen is het van belang dat er in de RES duidelijke afspraken worden vastgelegd over het betrekken van de lokale omgeving, 50% lokaal eigenaarschap en de natuurinclusiviteit van de energietransitie.

 

Inspiratie voor uw gemeente

  • Borg de lokale belangen van uw inwoners, natuur en landschap: leg in de RES duidelijke afspraken vast hoe de lokale omgeving betrokken moet worden en zeggenschap krijgt. Belangrijk is dat bewoners al bij de locatiekeuze en het ontwerp van het park volwaardig inbreng kunnen leveren, opdat de input vanuit de omgeving nog mee genomen kan worden in het uit te voeren onderzoek en het ontwerp.
  • Stel daarbij ook duidelijke voorwaarden voor 50% lokaal eigenaarschap en de natuurinclusiviteit van de energietransitie.
  • Doordat de plannen in de RES op regionaal niveau worden opgesteld, biedt dit bij uitstek de mogelijkheid om de opgetelde effecten van de verschillende plannen op omwonenden, natuur en landschap goed in kaart te brengen. Zo kunnen negatieve effecten tijdig voorkomen worden en indien nodig voldoende worden gecompenseerd.

Terug naar alle informatie