Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

De scheiding tussen landbouw en natuur is in Nederland heel strikt. Het zou goed zijn voor zowel landbouw als natuur, wanneer de harde scheiding wordt opgeheven.

Gemeenten kunnen meewerken bij de totstandkoming van duurzame landbouwinitiatieven, bijvoorbeeld via de vergunningverlening en in gebiedsprocessen. Ook kan de gemeente de eigen grond inzetten voor natuurinclusieve landbouw via duurzaam pachtbeleid. Maatschappelijke initiatieven zoals Herenboeren, Land van Ons, Caring Farmers en Aardpeer zijn inspirerend en verdienen steun.

Veel agrariërs hebben te maken met grote opgaven zoals stikstof, klimaat en water. Ruimere mogelijkheden voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld innovaties, recreatie, zorgboerderijen en energieopwekking) dragen bij aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. In Noord-Nederland werken veel organisaties samen in de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (en in het Westerkwartier: Westerkwartier Natuurinclusief). Als gemeente bent u onderdeel van het (kennis)netwerk en kunt u actief deelnemer zijn bij de Groningse focusgebieden. Werk mee aan het opbouwen van kennis en maak hier ook gebruik van voor uw eigen doelen.

Terug naar alle informatie