Natuurinclusieve energietransitie

Natuurinclusieve energietransitie

De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis kun je niet los van elkaar zien. De opgave is tweeledig: hoogwaardige natuur zoveel mogelijk ontzien en een ecologische plus zetten op gebieden met lage natuurwaarden. Goed gemeentelijk beleid, zoals maatschappelijke tenders en de juiste juridische kaders, zijn noodzakelijk om te zorgen dat het toevoegen van biodiversiteit aan energieprojecten steeds normaler wordt.


Inspiratie voor uw gemeente

  • Het is belangrijk om als gemeente al bij de verkenning van geschikte locaties de aanwezige natuur- en landschapswaarden goed in beeld te hebben. Betrek lokale natuur- en landschapsorganisaties bij deze verkenning, zij hebben belangrijke kennis.
  • Leg als gemeente in het energiebeleid goed vast waar hoogwaardige natuur en waardevolle landschappen ontzien moeten worden.
  • Geef in de gebieden waar ruimte is voor zonne- en/of windparken duidelijk als voorwaarde aan in uw beleid dat er een ecologische en landschappelijke plus gecreëerd moet worden in afstemming met de lokale natuur- en landschapsorganisaties.
  • Handreiking ‘Natuur & Landschap in de RES’
  • Informatie over ‘Energietuinen’, waar energie, natuur en recreatie hand in hand gaan.
  • Documentaire ‘Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie’

Terug naar alle informatie