Lokaal natuurinclusief voedsel

Lokaal natuurinclusief voedsel

Kom tot een lokale voedselagenda of -beleid waarin de productie en consumptie van lokaal, gezond en duurzaam voedsel gestimuleerd wordt en lokale, natuurinclusieve voedselketens zichtbaar worden. Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld via het eigen inkoopbeleid en de catering in de promotie hiervan. En stimuleer lokale voedselinitiatieven, zoals coöperaties, voedselbossen en buurtmoestuinen.

Inspiratie?

Terug naar alle informatie