Kiezen en delen bij ruimtelijke opgaven

‘Kiezen én delen’ bij ruimtelijke opgaven

‘Niet alles kan’ en ‘Niet alles kan overal’ zijn de treffende titels van de rapporten van de commissie-Remkes over de stikstofproblematiek. ‘Kiezen én delen’ is de titel die de studiegroep ‘Ruimtelijke inrichting Landelijk gebied’ heeft gekozen voor de rapportage die zij dit voorjaar heeft opgeleverd (in opdracht van het Rijk) vanwege het debat over het eindrapport van commissie-Remkes. De studiegroep concludeert: het is kiezen én delen: multifunctionaliteit van het gebruik van de ruimte in het landelijk gebied moet uitgangspunt zijn, maar kan niet alle vragen om ruimte invullen. Er moeten daarom indringende keuzes worden gemaakt in het landelijk gebied. Een uitdaging  voor alle betrokken overheden: integraal, opgavegericht en gebiedsgericht. Dit sluit aan bij een eerder rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat met ‘Zorg voor het landschap’ in 2019 ook al aandacht vroeg voor een zorgvuldiger ruimtegebruik en meer aandacht voor het landschap.

Meer lezen? Kiezen én delen (rapport Rijksoverheid, april 2021)

Terug naar alle informatie