Groene bedrijventerreinen

Groene bedrijventerreinen

Na een periode van een afnemende vraag (sinds de economische crisis van 2008) neemt de vraag naar bedrijventerreinen weer toe. Met name distributiecentra en datacentra zijn vormen van bedrijvigheid die in toenemende om ruimte vragen. Datacentra hebben daarnaast ook impact op het stroom- en waterverbruik. De druk op de ruimte is groot.

Focus op herstructurering en intensivering
Tijden zijn veranderd en het is niet meer vanzelfsprekend dat nieuwe bedrijventerreinen als ‘monocultuur’ worden uitgerold in het buitengebied. Daarnaast vragen de energietransitie, klimaatadaptatie en de biodiversiteitscrisis om maatregelen. Leg de focus op herstructurering en intensivering van bestaande bedrijventerreinen, voordat er nieuwe terreinen worden aangewezen. Bestaande daken van gebouwen kunnen ruimte bieden aan of geschikt gemaakt worden voor zonnepanelen.

Slimmer gebruik
Door een slimmer gebruik van parkeer- en opslagruimte kan er ruimte worden gemaakt voor de aanleg van meer groen en water. Dit vermindert de overlast van negatieve gevolgen door klimaatverandering zoals hittestress en wateroverlast. Bovendien draagt meer groen bij aan de gezondheid van werknemers op een bedrijventerrein door een aangenamer verblijfsgebied (bijvoorbeeld voor een lunchwandeling). Door groen en water op logische plekken te versterken (als aansluiting op het groenblauwe netwerk van stad of dorp) kan de biodiversiteit ook worden versterkt.

Heldere voorwaarden
Kiest u om ruimte te maken voor nieuwe bedrijvigheid? Dan is het zaak om heldere voorwaarden te stellen voor de inrichting van het terrein met veel ruimte voor groen en water(berging) en waar mogelijk minder verharding. Daarnaast kunnen voorwaarden gesteld worden aan het type bebouwing: de daken geschikt voor zonnepanelen of een groen dak en de gebouwen uiteraard zuinig qua energieverbruik. En ‘last but not least’ is het type bedrijvigheid waar u ruimte voor wilt bieden van ook belang: een nieuw datacentrum met een hoog water- en energieverbruik kan opeens uw opgave voor klimaat en duurzame energie enorm verhogen.

 

Inspiratie voor uw gemeente:

  • In Zuid-Holland hebben Stichting Steenbreek en de Provincie een inspiratieboekje gemaakt voor een groene en duurzame inrichting van bedrijventerreinen.
  • Stichting Tijdelijke Natuur en de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) hebben een informatiefolder gemaakt. Deze is te vinden op het kennisportaal klimaatadaptatie.
  • Het belang van groene (en gezonde) bedrijventerrein wordt onderschreven door een groot aantal partijen die eerder dit jaar een plan hebben opgesteld onder de naam: Werklandschappen van de toekomst. Dit plan wordt ingediend als onderdeel van een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds 2021.

Terug naar alle informatie