Circulaire (woning)bouw

Circulaire (woning)bouw

Er worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd. De bouw is een belangrijke sector op circulair gebied. De bouwsector heeft namelijk een grote milieu-impact en gebruikt veel grondstoffen en energie en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Zet daarom in op bouw met hergebruikte materialen en bouw meer met hernieuwbare en liefst lokale grondstoffen, zoals hout en (kalk)hennep. Nieuwe gebouwen zijn liefst losmaakbaar of modulair gemaakt en hebben een ‘materialenpaspoort’.

Open source bouwmethode ‘De Nieuwe Aanpak’
Een voorbeeld van circulair modulair bouwen met gebruik van natuurlijke materialen is de open source bouwmethode ‘De Nieuwe Aanpak’ van Maarten Wiersma. Bij deze methode bestaan woningen uit ‘cellen’, vierkante houten kubussen, die je naar believen kunt stapelen, zoals lego. De kubussen hebben een draagstructuur of skelet van hout, alle wanden zijn dus niet dragend. Alles is remontabel en dus continu veranderbaar. Hierbij is de toekomstige bewoner een sleutelfiguur, omdat hij/zij zelf bepaalt hoe de woning wordt opgebouwd, en desgewenst zelf kan meebouwen. Met deze methode hoef je nooit een gebouw te slopen en materiaal weg te gooien, omdat het telkens opnieuw te gebruiken is.

Terug naar alle informatie