Circulaire (woning)bouw

Circulaire (woning)bouw

Er worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd. De bouw is een belangrijke sector op circulair gebied. De bouwsector heeft namelijk een grote milieu-impact en gebruikt veel grondstoffen en energie en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Zet daarom in op bouw met hergebruikte materialen en bouw meer met hernieuwbare en liefst lokale grondstoffen, zoals hout en (kalk)hennep. Nieuwe gebouwen zijn liefst losmaakbaar of modulair gemaakt en hebben een ‘materialenpaspoort’.

Terug naar alle informatie