Circulair beleid

Circulair beleid

Een circulaire gemeente begint bij een heldere visie en een concreet circulair beleid. Gemeenten kunnen echt een verschil maken door volledig circulair te gaan inkopen. Gemeenschapsgeld wordt zo dubbel effectief. Het is belangrijk dat in elke gemeente een wethouder verantwoordelijk wordt voor de stimulering van circulaire economie in de hele gemeente en binnen alle portefeuilles. Speel in op landelijke ontwikkelingen en draag de visie ook uit naar inwoners, bijvoorbeeld door de doneerring te introduceren in uw gemeente. Of gebruik de inwerkingtreding van de omgevingswet om zelf regels op te stellen over het opruimen van zwerfafval.

Terug naar alle informatie