Heel Groningen Gidst: Meer weten over Agrarisch Natuurbeheer!

Heel Groningen Gidst: Meer weten over Agrarisch Natuurbeheer!

1 juni 2021 - 30 juni 2021

Gids Laura Milatz vertelt je graag meer over agrarisch natuurbeheer in dit uitje: “ANOG vormt als collectief de schakel tussen de provincie en grondeigenaren voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) in Oost-Groningen. ANOG bundelt alle contracten met grondeigenaren en sluit één contract met de provincie Groningen. Het werkgebied van ANOG is divers en bestaat uit de Veenkoloniën met zijn typerende wijkenstructuur, het Oldambt met zijn weidse graanvelden en Westerwolde met veel wisselende landschapselementen. Naast het gebiedscoördinatorschap voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) ontwikkelt ANOG in samenwerking met andere instanties projecten ter verbetering van de natuur- en landschapswaarden in Oost-Groningen.”

Het uitje duurt 1,5 uur en is ca 1,5 km wandelen. Kinderen vanaf de basisschool zijn welkom. Het uitje kan doordeweeks plaatsvinden.

Geef je hier op

Terug naar agenda

Heel Groningen Gidst: Meer weten over Agrarisch Natuurbeheer!

Oldambt, Netherlands