NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Tour du Boer: op zoek naar natuurinclusieve landbouw in Groningen

Tour du Boer: op zoek naar natuurinclusieve landbouw in Groningen

Sinds maart 2017 werkt Jasper Tiemens bij de Natuur en Milieufederatie Groningen als projectleider Natuur en Landbouw. Om alles te weten te komen over duurzame landbouw in Groningen, stapt hij van maandag 28 tot en met vrijdag 1 september op de fiets om de provincie te doorkruisen. Al bloggend doet hij verslag van zijn bevindingen. Lees hier het verslag van dag 1van dag 2, dag 3, dag 4 en dag 5. In Dagblad van het Noorden verscheen er dit artikel over. Lees hier zijn verslag over de Tour du Boer Busrit tijdens innovatiefestival Let’s Gro 2017. Daarover schreef ook Nieuwe Oogst.

Hieronder zijn eerste bijdrage, nog vanuit de startblokken: 

Tourschema

Met fiets en tent een week lang de provincie doorkruisen, op zoek naar boeren die natuur in hun bedrijf gebruiken op een toekomstbestendige manier, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. Ik houd van de natuur en ik wil weten waar mijn eten vandaan komt. Dit zijn mijn twee drijfveren.

In gesprek

Ik kijk ernaar uit om tijdens mijn tocht in gesprek te gaan met boeren, in hun eigen habitat. Wat vinden ze van steeds minder weide- en akkervogels op hun land? Hoe denken ze dat de landbouw in Groningen er uit ziet over vijftig jaar? Waar hebben ze behoefte aan? Wat is hun boodschap voor de consumenten, waar ze voedsel voor produceren?

Natuurinclusieve landbouw

De term natuurinclusieve landbouw zingt al een paar jaar door Nederland. Een wat vage term, die toch drager kan worden voor een nieuwe noodzakelijke duurzaamheidslag in de landbouw: natuurinclusieve landbouw kan worden gezien als een focus op landbouw waarin hoogwaardig en veilig voedsel wordt geproduceerd met een gezonde bedrijfsvoering, die in ecologische balans is met het landschap: een rijke biodiversiteit, minder milieubelastend en een landschap met een hoge belevingswaarde.

Pilot in Groningen

De Provincie Groningen heeft het concept omarmd en is een traject gestart. Daarnaast hebben ze diverse bijeenkomsten georganiseerd met lokale partijen, waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen. Helaas moeten we nog wel even geduld hebben: de eerste pilots komen langzaam van de grond. Een grote uitdaging is dat er inmiddels veel mooie ideeën zijn, maar nog weinig beproefde methodes. Hoe ziet een bedrijfsvoering eruit die gezond is voor de boer, maar niet ten koste gaat van het milieu of er zelfs aan bijdraagt?

Dwarsliggers en pioniers

Dit is dus hét moment om te kijken naar dwarsliggers en pioniers. En die zijn er al genoeg! Boeren die tegen de stroom in hun eigen weg naar een duurzame voedselproductie kiezen! Hoe doen ze het? Om dat te onderzoeken ga ik van 28 augustus tot en met 1 september de boer op, en hoop dat ze me hun beste ‘natuurinclusieve plekken’ laten zien. Ik wil ze graag bezoeken om er zelf van te leren, om ze een hart onder de riem te steken en vooral om zo weer anderen te inspireren.

Een willekeurige greep uit het tourschema: Rineke Dijkinga, Waddenvarkens, Eikemaheert, de Graanrepubliek, Peter Harry Mulder en Proefboerderij Kollumerwaard. Ik begin maandag in het Westerkwartier, waar ik op bezoek ga bij Margriet Knol en Arjen Boer van Ande Nijdijk in Enumatil. Van daar uit fiets ik met Gertjan Stoeten van Collectief West richting Zuidhorn om daar nog een paar bedrijven te bezoeken.


Een paar feitjes:
Tachtig procent van het landoppervlak van de provincie Groningen wordt beheerd door boeren. Ze zijn daarmee de belangrijkste beheerders van het Groninger landschap.

  • Landbouw is een belangrijke economische pijler in Groningen.
  • Grofweg 50% van de boeren heeft een veeteeltbedrijf en 50% een akkerbouwbedrijf.
  • In beide landbouwtakken is afgelopen 10 jaar in Groningen een sterke schaalvergroting opgetreden, terwijl het aantal bedrijven sterk gedaald is.
  • De milieudruk door de landbouw is de afgelopen 25 jaar sterk afgenomen, fijnstofemissie uitgezonderd. Die sterk dalende trend is in de laatste jaren echter afgezwakt.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF