Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie

N.I.C.E.

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. Een economie waarin grondstoffen en energie op een zo hoogwaardig mogelijke manier worden hergebruikt. Een economie waarin het behouden en versterken van biodiversiteit (natuurlijk kapitaal) en menselijk welzijn (sociaal kapitaal) centraal staan. Het creëren van vormen van waarde die verder gaan dan financieel gewin alleen, zijn essentieel.

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, kortweg NICE, is in het leven geroepen om deze transitie te helpen versnellen. Een initiatief van 18 organisaties afkomstig uit de werelden van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden en omgeving. Organisaties die samen werk willen maken van de transitie naar een circulaire economie. Natuur en Milieufederatie Drenthe is één van die 18 partners in NICE.

““Natuur en Milieufederatie Drenthe is partner in NICE omdat we zien dat het aanzwengelen van transitie niet gaat op individuele basis. Het is altijd een kwestie van samenwerken, samen anders denken, samen ontwikkelen. In NICE zien we een partnerschap waarin dat denken de basis is, waaruit allerlei circulaire initiatieven ontspringen. We vinden het cruciaal dat circulair denken en doen voor studenten een tweede natuur wordt. Dáár zetten we met het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie op in."”

Emile Suringar

Meer jonge mensen aan de slag met circulaire innovaties

NICE wil bijdragen aan de groei van de innovatiecapaciteit voor een circulaire economie in Noord-Nederland. Dat doen we door bedrijven, overheden en initiatiefnemers uit het Noorden een plek te bieden om potentiële business cases in de praktijk te delen met jong talent; samen al doende leren.

Studenten van verschillende signatuur, van mbo tot hbo-niveau, worden op onze leerwerkplekken opgeleid tot jonge circulaire professionals. Jong geleerd is oud gedaan. Studenten vormen het kloppend hart van NICE en zijn de versnellers van de circulaire economie van morgen.

NICE organiseert een professionele leerwerkomgeving. Studenten werken aan concrete maatschappelijke vraagstukken. Grote én kleine vraagstukken uit de praktijk van Noord-Nederland staan centraal. Authentieke vraagstukken met een strategisch karakter en lange looptijd. Eigenaarschap van het vraagstuk door de betrokken organisatie is een belangrijke randvoorwaarde. Voor het opbouwen van een langduriger samenwerking: een partnerschap.

Meer weten of meedoen? Neem contact met ons op!