Koplopersproject Duurzaam Ondernemen

Koplopersproject Duurzaam Ondernemen

Het ‘Koploperproject’ helpt bedrijven om in kleine groepen op een inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. De transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve economie wordt steeds belangrijker. Het traject start met een bijeenkomst waarbij de eerste negen bedrijven onderling kennis maken en waarbij zij grondig worden doorgelicht op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er allemaal al goed gaat, maar ook wat er beter kan en welke voordelen er behaald kunnen worden. De Milieubarometer wordt zo gebruikt om de milieuprestaties inzichtelijk te maken. Na alle nulmetingen worden de uitkomsten gedeeld en gaat elk bedrijf aan de slag met het opstellen van een praktisch actieplan en een MVO-communicatieplan. Al met al duurt het project een klein jaar met als afsluiting een MVO-conferentie waar alle resultaten gepresenteerd zullen worden.

Circulaire ketens

Onderdeel van dezelfde samenwerkingsovereenkomst is ook het project ‘Circulaire Ketens’. Hierin bereidt de Natuur en Milieufederatie Drenthe momenteel met een aantal partijen uit de zorgsector én leveranciers een circulaire ketenalliantie voor. Gezamenlijk zal worden ontdekt hoe je circulair kunt werken. Dat betekent nadenken over hoe je de reststromen (afval) uit je processen weer ergens anders als grondstof in kunt zetten en hoe je interessante nieuwe verdienmodellen kunt ontwikkelen die gebaseerd zijn op ‘gebruik in plaats van bezit’.

In januari 2016 is de MVO-Alliantie Noord Nederland opgericht. Een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties (publiek en privaat) die hun krachten willen bundelen als het gaat om het realiseren van hun ambities voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving.