NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Eems-Dollard

Eems-Dollard

De Natuur en Milieufederatie Groningen is initiatieven gestart om samen met Duitse en Nederlandse betrokkenen te komen tot een gezond Eems-Dollardestuarium. Hiermee wil zij een positieve impuls geven aan het gebied en duurzame ontwikkeling stimuleren, met oog voor economische ontwikkeling en behoud van de bijzondere natuur.

De Eems-Dollard is een belangrijk en uniek natuurgebied. Het is de enige plek in Nederland waar zoet water nog ongehinderd in het zoute water van de zee kan stromen. Hierdoor ontstaat voedselrijk brak water. Dit is belangrijk voor een groot aantal planten en dieren die alleen in het Waddengebied kunnen leven. Maar de ligging en open verbinding met de zee maken het gebied ook aantrekkelijk voor industrie. Het functioneren van het estuarium is door menselijk ingrijpen ernstig verstoord, waardoor het zijn rol als hoogwaardig natuurgebied niet langer kan waarmaken.

Vaarwegen
Uitbreiding, verdieping en kanalisering van de vaarwegen is een van de belangrijkste oorzaken van de slechte ecologische staat van het natuurgebied. Bij vloed stroomt het water nu veel te snel de Eems in. De hoge stroomsnelheid zorgt ervoor dat het slib niet bezinkt, maar met eb en vloed mee blijft bewegen. De troebelheid van het water zorgt voor een keten van problemen: meer slib = minder zuurstof = minder vissen = minder bodemleven = minder natuur.

Eems-Dollard, Natuurlijk!
Zowel in Nederland als Duitsland werken overheden aan plannen die tot een verbetering van de ecologische toestand van de Eems-Dollard moeten leiden. Tegelijkertijd gaan beide landen door met de uitbouw van vaarwegen richting de havens in het estuarium. Wij maken ons met andere Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties ernstig zorgen over deze ontwikkeling.

Wij hebben het initiatief genomen voor een grensoverschrijdende dialoog met Nederlandse en Duitse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden. Doel is om te komen tot een herstelplan voor het gebied met een pakket van korte- en langetermijndoelstellingen. Alleen als blijkt dat dit pakket leidt tot significante verbeteringen van de natuur, kan beoordeeld worden of toekomstige ingrepen verantwoord zijn.

 

Contactpersoon: Ellen Farwick

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF