Karlien Meijer

Als zogenoemde ‘groene makelaar’ werk ik voor het programma Jong Leren Eten (JLE) in de provincie Groningen. JLE is een programma geïnitieerd door de ministeries van LNV en VWS met als doelstelling om kinderen en jongeren via het onderwijs in aanraking te brengen met duurzaam en gezond voedsel. Om hen op deze manier zelf verantwoordere keuzes te leren maken als het gaat om voedsel. Als groene makelaar richt ik mij vooral op de duurzame/natuur kant van voedseleducatie. Daarnaast is er een ‘witte makelaar’ die zich meer op de gezondheidsaspecten van voedseleducatie richt.

Dit programma is in 2017 gestart en loopt tot eind 2024. In 2022 ben ik begonnen als makelaar. In deze rol breng ik de vraag naar en het aanbod van voedseleducatie bij elkaar. Dus ik zorg dat scholen, kinderopvangcentra, BSO’s en onderwijsinstellingen weten wat er mogelijk is en dat zij zich bewust worden van het belang van voedseleducatie. Dat doe ik door verschillende activiteiten, projecten en evenementen te organiseren en door het aanbod van voedseleducatie toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Kijk voor meer informatie op de website Groningen | Jong Leren Eten.

Profiel Karlien Meijer

Karlien Meijer

Makelaar Jong Leren Eten; werkdagen: di, do