CleanCampagne

Energiebesparing is het meest effectieve middel om CO2-uitstoot te verlagen

Project | Thema:

Clean campagne

Ondernemers die energie en geld willen besparen, kunnen zich melden bij de CleanCampagne. Daar krijgen ze advies van experts over de mogelijkheden voor hun bedrijf.

De campagne is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en wordt uitgevoerd in negen Groningse gemeenten. Ondernemers die meedoen voldoen daarmee ook aan hun wettelijke verplichting om energiemaatregelen te treffen. Daarop wordt binnenkort het toezicht verscherpt.

Energiebesparing is volgens de NMG het meest effectieve middel om CO2-uitstoot te verlagen én zo bij te dragen aan de nationale en regionale energiedoelstellingen. Bij deelname aan de CleanCampagne ontvangen de ondernemers een plan van aanpak, speciaal voor hun eigen onderneming; een concreet startpunt. Op cleancampagne.nl kunnen geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden.

Bakkerij Hamersma heeft al zo’n traject doorlopen: “Na het opstellen van het plan van aanpak, hebben we alle verlichting vervangen voor LED, energiezuiniger apparatuur aangeschaft waaronder een nieuwe vriezer en een betere planning gemaakt voor het opstoken van de oven. De cijfers zijn overtuigend genoeg,” vertelt de heer Hamersma. “We hebben verschillende collega-bakkers al rondgeleid en uitleg gegeven over de mogelijkheden en voordelen van energie besparen. Ook voor kleinere bedrijven is er nog veel winst te halen. We hebben inmiddels al flink op de energierekening bespaard.”

Toezicht op energiebesparing

Er liggen niet alleen kansen voor bedrijven, maar ook verplichtingen. De Groningse gemeenten gaan de komende tijd strikter toezien op naleving van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven die onder deze wetgeving vallen, energiemaatregelen móeten treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven die dit aangaat ontvangen hierover een brief van hun gemeente. Meedoen aan de CleanCampagne geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.

Positieve benadering

De gemeenten Groningen en Ten Boer willen hun ondernemers actief stimuleren om energie te besparen. Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid: ‘We zien graag dat bedrijven verder kijken dan de minimale wettelijke verplichting en dat zij concrete doelen stellen voor de komende jaren. Onze ambitie is een energieneutraal Groningen in 2035. Dat betekent dat alle energie die bedrijven gebruiken, en ook huishoudens en instellingen, duurzaam moet worden opgewekt. De CleanCampagne is een goed initiatief om bedrijven hierin te adviseren en ondersteunen.’

Janneke Wolkorte, projectleider CleanCampagne bij de NMG: “We merken dat steeds meer ondernemers de voordelen zien van energiebesparing en duurzaamheid. Met de CleanCampagne willen we hen helpen aan de slag te gaan. We kijken bijvoorbeeld ook naar aardgasvrij en energieneutraal worden. De goede voorbeelden zetten we in het zonnetje en belonen we met leuke voordelen. Meedoen kent dus eigenlijk alleen maar voordelen voor ondernemers!”

Deelnemende gemeenten

Ondernemers uit de volgende gemeenten kunnen deelnemen aan de CleanCampagne: Bedum, De Marne, Eemsmond, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer, Westerkwartier en Winsum.

Clean Campagne, een initiatief van Natuur en Milieufederatie Groningen.

Dit is een afgerond project. 

Tags: