Zorgkosten bij chemiepark Delfzijl hoger dan bij Tata Steel volgens onderzoek van RTL Nieuws

27 juni 2024

Zorgkosten bij chemiepark Delfzijl hoger dan bij Tata Steel volgens onderzoek van RTL Nieuws

Mensen die in de buurt wonen van chemiepark Delfzijl zijn gemiddeld 145 euro per jaar meer kwijt aan zorgkosten. Dat is 14 procent hoger dan gemiddeld in Nederland. Delfzijl scoort daarmee het hoogst van alle door RTL Nieuws onderzochte industriegebieden, ook hoger dan de regio Tata Steel. ‘En tóch willen ze hier uitbreiden met méér bedrijven uit de zwaarste categorie.’

Uit data-analyse van de onderzoeksredactie blijkt dat er in de periode 2012-2022 ruim 55 miljoen euro extra zorgkosten zijn gemaakt voor de huisarts, het ziekenhuis, medische hulpmiddelen en medicijnen. Het gebied ligt onder de rook van het grootste industrieterrein van Noord-Nederland waar onder meer gaswinningsbedrijf NAM en chemiebedrijven AkzoNobel en ESD-Sic gevestigd zijn. ESD-Sic kwam in het nieuws vanwege explosies die ‘blazers’ worden genoemd.

RTL Nieuws deed uitgebreid onderzoek naar gezondheid in de buurt van zware industrie. Daarvoor zijn onder andere zorgkosten geanalyseerd, waaruit blijkt dat deze in dit gebied jaarlijks per inwoner 145 euro hoger zijn dan gemiddeld. Daarmee scoort Delfzijl het hoogst van alle dertien door RTL Nieuws onderzochte industriegebieden. Dit onderzoek is geen bewijs dat die hogere zorgkosten het gevolg zijn van activiteiten van genoemde bedrijven. Een reeks experts en instanties doet naar aanleiding van de bevindingen van RTL Nieuws wel een oproep om dit te onderzoeken. Lees hier meer.

chemiepark Delfzijl, foto Erik de Waal

Europese Code tegen Kanker

De Europese Code tegen Kanker beschrijft dat er zes soorten kanker veroorzaakt kunnen worden door chemische stoffen in het milieu. Hier is wetenschappelijk bewijs voor. Van die zes kankersoorten komen er vijf in Delfzijl/Farmsum daadwerkelijk vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook deze cijfers zijn geen bewijs dat die kanker door de aanwezigheid van de chemische industrie komt, maar zijn wel zorgwekkend. ‘En tóch willen ze hier uitbreiden met méér bedrijven uit de zwaarste categorie’, betoogt Jan-Willem Lobeek, voorzitter van de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Het kilometerslange terrein ten oosten van Delfzijl is een van de weinige industrieterreinen in Nederland waar honderden hectare chemische industrie bij mag. Bestaande bedrijven mogen uitbreiden én er mogen nieuwe bedrijven bijkomen. Jan-Willem Lobeek: ‘Economische belangen wegen soms zo zwaar. Maar wat ons betreft moet eerst tot op de bodem worden uitgezocht of de gezondheidsklachten verband houden met de industrie.’

Volgens Jan-Willem Lobeek wordt het effect van industrie op de volksgezondheid ‘vaak gebagatelliseerd, omdat elke installatie op zich aan de norm voldoet. Maar tot onze grote schrik heeft de overheid geen overzicht van wat er allemaal wordt vergund. Als je meerdere activiteiten tegelijkertijd vergunt, gaat het wel optellen en daar wordt niet naar gekeken.’

Tags:

Neem voor meer informatie contact op met

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr