Zonne-energie en draagvlak centraal tijdens tweede bijeenkomst ‘Lokale Energie Voorwaarts’

27 maart 2012

Zonne-energie en draagvlak centraal tijdens tweede bijeenkomst ‘Lokale Energie Voorwaarts’

Eind februari vond bij de Natuur en Milieufederatie van Groningen de tweede bijeenkomst plaats van het project Lokale Energie Voorwaarts. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor initiatiefnemers van lokale duurzame energie-initiatieven uit de provincie Groningen. Op de avond kwamen zo’n twintig deelnemers en andere geïnteresseerden af.

De avond gold als vervolg op de startbijeenkomst die in november 2011 in Oldehove werd gehouden. De onderwerpen op deze tweede bijeenkomst waren afgeleid uit de input van de startavond, half november 2011 in Oldehove: in de eerste helft van de avond werd aandacht besteed aan opwekkingsmogelijkheden van duurzame energie. De verschillende mogelijkheden werden uiteengezet door Tineke van der Schoor van de Hanzehogeschool. Zonne-energie is op dit moment het meest tastbaar en eenvoudig te realiseren. Daarom werd door door Peter Breithaupt van Zonne-energiecoöperatie Grunneger Power speciale aandacht besteed aan dit onderwerp.

De tweede helft van de avond was er aandacht voor het uitwisselen van ervaringen over de beweegredenen van inwoners van een dorp of stad om zich aan te sluiten bij een coöperatie. Peter Breithaupt wist dit goed toe te lichten door de wetenschappelijke onderbouwing te koppelen aan zijn ervaringen met Grunneger Power. Ook de twee andere sprekers Willem Schaap van Zijldijk en Jan de Vries van Humsterland Energie, vertelden over hun ervaringen over het opzetten van een energie-initiatief.