Zitting kolencentrale RWE/Essent bij Raad van State

4 februari 2014

Zitting kolencentrale RWE/Essent bij Raad van State

Op maandag 3 februari hield de Raad van State een zitting over het beroep tegen de natuurvergunning van de kolencentrale van RWE/Essent, dat was ingediend door een twintigtal natuur- en milieuorganisaties. Een brede coalitie van Duitse gemeenten die zich zorgen maakt over de kolencentrale was eveneens vertegenwoordigd. De Raad van State denkt over drie maanden uitspraak te doen.

Belangrijkste discussiepunten waren de stikstofdepositie op Nederlandse en Duitse natuurgebieden en de optelling van effecten van verschillende activiteiten in de Waddenzee. Ook over kwik, effecten op vogels, vissen en zeezoogdieren, en over het al dan niet significant zijn van de effecten, werden door de staatsraden (de rechters van de Raad van State) veel vragen gesteld.

Stikstof
Stikstof is een voedingsstof. Natuurgebieden die van nature weinig voedingsstoffen bevatten, hebben last van stikstofdepositie, omdat er dan ineens heel andere planten kunnen gaan groeien. Door de hoge stikstofdepositie in Nederland zijn natuurgebieden met weinig voedingsstoffen zeldzaam geworden. RWE stoot stikstof uit, dat onder meer neerkomt op deze ‘arme’ natuurgebieden. Vraag is of dit wel mag. In dit kader werd ook gediscussieerd over het optellen van effecten van verschillende activiteiten. Er zijn namelijk meer bedrijven die extra stikstof uitstoten. Samen hebben deze bedrijven natuurlijk meer effect dan RWE alleen. Vraag is of alle stikstofuitstoot opgeteld moet worden, of dat de uitstoot van andere bedrijven bijvoorbeeld al verrekend is in de achtergronddepositie.