Zienswijze over plannen vaargeulverdieping Eems

17 april 2013

Zienswijze over plannen vaargeulverdieping Eems

De Waddenvereniging heeft een zienswijze ingediend over de plannen voor een vaargeulverdieping in de Eems tussen het Duitse Emden en de Eemshaven. De zienswijze is mede ingediend namens de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Het Groningen Landschap en Stichting Wad.

De organisaties zijn onthutst dat er nog een vaargeulverdieping overwogen wordt, terwijl de Eems er al zo slecht aan toe is. De enorme vertroebeling in de Eems stroomopwaarts van Emden is waarschijnlijk onder andere veroorzaakt door eerdere vaargeulverdiepingen.

De organisaties vrezen nog meer vertroebeling, wanneer een nieuwe vaargeulverdieping wordt gemaakt. Dit zou niet alleen in de Eems, maar ook in de Dollard de natuur aantasten. Voor de verdieping is het bedoeling om een flink deel van de bagger in de monding van de Dollard te storten. Volgens de Duitse stukken zou de geplande ingreep geen effect hebben op de vertroebeling, omdat er ook twee kribben verlengd worden. Daardoor zou de stroming, die door de verdieping versneld wordt, weer afgeremd worden. De organisaties betwijfelen of dit echt zo zal werken.

Ook in Nederland zijn er plannen voor een extra vaargeulverdieping in de Eems. De geul naar de Eemshaven zou verdiept moeten worden voor kolenschepen voor de kolencentrale van RWE/Essent. Waarschijnlijk komt hiervoor eind 2013 een nieuwe vergunningaanvraag.