Zeven gemeenten in Noord-Nederland van start met verkleinen CO2 Voetafdruk

27 maart 2012

Zeven gemeenten in Noord-Nederland van start met verkleinen CO2 Voetafdruk

Zeven gemeenten in Noord-Nederland gaan aan de slag met het verkleinen van hun CO₂-voetafdruk. Met het programma CO₂ Grenzeloos Neutraal worden de deelnemende gemeenten door de Natuur en Milieufederatie Groningen en duurzaamheidsinstelling Noordbaak geholpen bij het ontwikkelen en vormgeven van hun klimaatbeleid. Dinsdag 13 maart vond de eerste in een serie van drie masterclasses van CO₂ Grenzeloos Neutraal plaats.

Doel van de eerste masterclass was om gemeenten een handvatten te bieden voor het uitzetten van hun koers op het gebied van klimaatbeleid. Dagvoorzitter was Steven Volkers van Noordbaak. In de ochtend was het woord aan prof. dr. Moll van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij hield een inspirerende presentatie over nut en noodzaak van klimaatbeleid en zette dit in mondiaal perspectief.

Inzicht in klimaatkeuzes
Daarna gingen de medewerkers aan de slag met het Noordelijk Klimaat Perspectief. Een project van de Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe dat inzicht biedt in de mogelijkheden en keuzes die het noorden zal moeten maken wanneer zij de landelijk bepaalde klimaatdoelstelling wil halen. De komende periode coacht de Natuur en Milieufederatie de zes gemeenten om inzicht in de klimaatdoelstellingen en keuzes te vergroten, op basis van de gegevens van het Noordelijk Klimaat Perspectief.

In mei en juni vinden de tweede en derde masterclass plaats. Hierin gaan de gemeenten aan de slag met een concreet uitvoeringsprogramma en het werven van draagvlak binnen een gemeente. Deze twee Masterclasses worden verzorgd door Noordbaak en het Energy Delta Institute.

Eindbijeenkomst
CO₂ Grenzeloos Neutraal wordt afgesloten met een feestelijke inspiratiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de projectresultaten als praktijkvoorbeelden aan andere gemeenten in de noordelijke regio gepresenteerd.

Deelnemende gemeenten
De gemeenten die deelnemen aan het programma CO₂ Grenzeloos Neutraal zijn de gemeente Het Bildt, Dongeradeel, Bedum, De Marne, Winsum, Pekela en Loppersum.