Zelf stroomproducent worden? Het kan…

30 maart 2011

Zelf stroomproducent worden? Het kan…

Onlangs is in Groningen een energiecoöperatie opgericht voor Stadjers die zelf hun energie willen opwekken of duurzame energie van anderen willen gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van zonne-panelen. De naam van de coöperatie is Grunneger Power, wat nog wel zo voor de hand ligt.

Via energiecoöperaties kunnen wij als burgers en organisaties producent van onze eigen duurzame energie worden. De energiecoöperatie zorgt, zonder winstoogmerk, voor scherpe prijzen, kennis en controle op afspraken met leveranciers.

Daarmee kan Grunneger Power nu al, zonder overheidssubsidie en zeer concurrerend, zonnepanelen plaatsen op daken van individuele huizen en bedrijfsgebouwen.

Maar Grunneger Power wil meer: op platte daken van appartementsge-bouwen, gemeentegebouwen en open terreinen grote aantallen zonnepanelen plaatsen en daarvoor, samen met andere energiecoöperaties, de voorwaarden creëren. Hiermee willen zij op lokaal niveau hun leden in staat stellen hun eigen duurzame stroom te produceren op hun eigen dak of door enkele vierkante meters elders te kopen of in huurkoop te nemen. Ook willen zij hun leden op termijn in staat stellen hun eigen lokale duurzame energie te produceren met andere technieken, zoals wind, biogas en gebruik van aardwarmte.

Waarom breekt zonne-energie nu door?

• Het wordt nu betaalbaar
• Via coöperaties zijn weinig eigen middelen nodig
• Het is voor iedereen beschikbaar, zelfs als u geen eigen dak hebt of het dak ongeschikt is (huurhuis of het dak is op het noorden gericht etc.)

Voordelen lokale energiecoöperatie

• Onafhankelijke deskundigheid, mede door samenwerking met andere coöperaties in de regio en het land
• Samen lokale duurzame energie produceren die we niet of veel duurder alleen zouden kunnen produceren
• Collectieve inkoop en belangenbehartiging
• Een eigen organisatie van de leden zonder winstoogmerk

Voordeel leden energiecoöperatie

• Lage contributie en stem in eigen coöperatie.
• Up to date informatie over nieuwe ontwikkelingen
• Prijsvoordeel bij deelname in projecten
• Geen administratieve rompslomp terwijl men wel bijdraagt aan een beter milieu en leefomgeving.
• Investeren in lokale duurzaamheid en lokale werkgelegenheid.

Financiering

De energiecoöperatie regelt financieringsmogelijkheden. Afhankelijk van het project kan dit in huurkoop of via de energiecoöperatie.

31 maart 20 uur

Lancering Grunneger Power
op discussie-avond Groninger Forum (Hereplein) over zonne-energie. Kom en word lid!