Woningcorporaties en gemeente Groningen aan de slag met biodiversiteit

5 november 2019

Woningbouwcorporaties en gemeente Groningen aan de slag met biodiversiteit

De gemeente heeft samen met vijf woningbouwcorporaties een soortmanagementplan gemaakt voor de belangrijkste diersoorten die in gebouwen voorkomen: vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw. In het plan staat een aantal maatregelen voor deze dieren. Op basis hiervan vroeg de gemeente samen met de vijf woningbouwcorporaties een generieke ontheffing Wet natuurbescherming bij de Provincie aan. Hierdoor kunnen ze hun eigen gebouwen renoveren of verduurzamen zonder allerlei tijdrovende procedures. De Provincie heeft in juli de gevraagde generieke ontheffing op de Wet Natuurbescherming verleend voor een periode van tien jaar. Hierdoor kunnen gemeente en woningcorporaties panden opknappen, renoveren en onderhouden op een effectieve maar ook ecologisch verantwoorde manier. De generieke ontheffing zorgt voor een zorgvuldige werkwijze die voldoende rekening houdt met vleermuizen en vogels. Vooraf wordt vervangende huisvesting voor deze dieren geregeld. Door nestkasten te plaatsen krijgen de dieren meer verblijfsplaatsen in de stad.

Jasper Tiemens van de Natuur en Milieufederatie Groningen is hier positief over: ‘Ja, we zijn blij. Woningbouwcorporaties zijn nog nooit zo integraal met elkaar op zoek gegaan naar een oplossing voor het in stand houden van deze soorten. Ze hebben onderzoek betaald voor de meest effectieve bescherming op buurtniveau in Groningen onder andere in samenwerking met organisaties uit onze achterban zoals de Vleermuiswerkgroep Groningen en Avifauna. Ik zou zeggen, laten we dit gebruiken om ook particulieren te bewegen!’

 

 

 

 

Tags: