Windplannen Oldambt on hold

20 juni 2012

Windplannen Oldambt on hold

Dinsdag 19 juni voerde de Tweede Kamer een stevig debat over wind op land. De Natuur en Milieufederatie Groningen is tevreden met de uitkomst: de procedures voor de grootschalige windplannen in het Oldambt worden tot juni 2013 on hold gezet. Dit betekent dat plannen voor grote windparken langs de Waddenkust voorlopig de ijskast ingaan.

Aan de plannen voor de windparken bij de Eemshaven, Delfzijl en de N33 kan wel verder gewerkt worden. Minister Verhagen zegde bovendien toe dat er geen onomkeerbare besluiten genomen worden over windparken buiten de zoekgebieden van de Provincie, zolang de Structuurvisie Wind op Land nog niet is vastgesteld. Daarnaast krijgen de Provincies weer de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van voldoende concentratiegebieden om de duurzame energiedoelstellingen te kunnen halen.

Oproep aan Tweede Kamer
De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe riepen begin mei de Tweede Kamer op om de windplannen in het Oldambt en Veenkoloniën on hold te zetten vanwege het ontbreken van een ruimtelijk afwegingskader voor de beoordeling van grote windplannen; de Structuurvisie Wind op Land. Zonder Structuurvisie heeft het Rijk namelijk geen ruimtelijke gronden op basis waarvan aanvragen die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen, kunnen worden afgewezen. En zonder Structuurvisie dreigen de belangen van natuur en landschap ernstig geschaad te worden. We vinden het positief dat de visie zal bestaan uit door de Provincies aangedragen zoekgebieden. Vaststelling in juni 2013 vinden we wel laat, aangezien de doelstellingen voor Windenergie op land in 2020 moeten zijn behaald.

Regie terug bij provincie
Met de toezeggingen van de minister zijn de Provincies ook weer aan zet: zij moeten nu met elkaar afspreken hoe zij de 6000 MW windmolens op land gaan realiseren binnen de door de Provincies aangewezen zoekgebieden. De NMG is blij dat de regie hiermee in eerste instantie terug komt bij de Provincie Groningen. Wij onderschrijven het concentratiebeleid voor windparken nabij industriegebieden (de Eemshaven en Delfzijl) en bestaande infrastructuur (de N33) van de Provincie. Achterliggende gedachte hierbij is dat landschap en natuur buiten deze concentratiegebieden ontzien worden. We roepen de Provincie op om haar doelstellingen voor windenergie nu ook met spoed door te voeren, omdat het Rijk de RCR-regeling weer kan inzetten, wanneer de Provincie in gebreke blijft, maar vooral omdat windenergie essentieel is om onze duurzame energiedoelstellingen te behalen.