Win € 5.000 voor jouw duurzame idee

25 januari 2014

Win € 5.000 voor jouw duurzame idee

Duurzame Dorpen Verkiezing 2014 van start

Steeds vaker willen dorpsbewoners samen aan de slag met het verbeteren van hun leefomgeving. Bijvoorbeeld door aanleg van een buurtmoestuin of collectieve plaatsing van zonnepanelen. Om deze groepen te stimuleren, organiseren Summersalt, Roeg & Roem, Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie Groningen de Duurzame Dorpen Verkiezing 2014. Deelnemers aan de verkiezing krijgen hulp bij het vormgeven van hun plan. De beste plannen winnen budget of coaching voor de uitvoering.

Een goed idee komt niet altijd vanzelf! In aanloop naar de verkiezing worden daarom verschillende inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Dorpsbewoners delen hier hun tips en successen over geslaagde initiatieven als dorpsmoestuinen en plukbossen, collectieve plaatsing van zonnepanelen op het dorpshuis, de aanleg van natuurspeeltuinen en nog meer duurzame activiteiten.

Aan de slag
Geïnspireerd en dan aan de slag! Maar hoe? Tijdens workshops wordt aan de hand van de thema’s voedsel en energie ondersteuning gegeven om ideeën uit te werken tot een concreet plan. Hier worden vragen behandeld als ‘hoe bepaal ik de kans van slagen?’, ‘is de tijdsplanning realistisch?’ en ‘wat zijn creatieve financieringsbronnen?’. De informatie is ook te gebruiken voor plannen die zich richten op andere thema’s.

Win budget of coaching
Tot 1 juni kunnen plannen worden ingediend om kans te maken op € 5.000 én professionele coaching bij de uitvoering. Alle informatie over deelnemen aan de Duurzame Dorpen Verkiezing staat vanaf 1 februari op www.DuurzameDorpenGroningen.nl.

Duurzame Dorpen Verkiezing 2014
De Duurzame Dorpen Verkiezing is voor bewoners van dorpen en buurten in de provincie Groningen. Het doel is hen te stimuleren hun dorp of buurt samen duurzamer te maken. Vaak zijn er wel ideeën, maar kunnen bewoners hun initiatieven niet verder brengen, omdat meer kennis nodig is of omdat er geen geld is om te starten. Door mee te doen aan de Duurzame Dorpen Verkiezing krijgen bewoners de kans hun plannen daadwerkelijk uit te voeren. Winnaars worden bepaald door een vakjury en door publieksstemmen.

Agenda
19.02 Inspiratieavond ’t Fivelhoes in Zijldijk
05.03 Inspiratieavond De Vrijborg in Nuis
12.03 Inspiratieavond ’t Mainschoar in Kolham

maart Workshops jongeren (16-24 jaar)

april Workshops voedsel en energie

01.06 uiterste datum indienen ideeën

26.06 Stemavond

Meer informatie
DVHN – Energieneutraal dorpshuis De Pompel zet eerste stap – 25 januari 2014