Wierde Weiwerd behouden

3 januari 2011

Wierde Weiwerd behouden

Eind februari 2010 hebben Groningen Seaports en de gemeente Delfzijl aangegeven te gaan investeren in het oude wierdedorp Weiwerd. Hiervoor hebben burgemeester Emme Groot en directeur Harm Post van Groningen Seaports op 23 februari het convenant ‘Brainwierde Weiwerd’ ondertekend.

Beide partijen hechten waarde aan het behoud van de cultuurhistorie in dit gebied, maar willen ook dat er ruimte is voor economische groei. Groningen Seaports heeft eind april jl. een subsidie aangevraagd ingediend bij het Waddenfonds om de groenstructuur van Weiwerd te herstellen. De Stichting Behoud Weiwerd en de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben meegeholpen met het opstellen van de projectaanvraag. Vrijdag 17 december heeft minister Schultz van Haegen bekendgemaakt dat voor het project Weiwerd 960.000 euro beschikbaar is.