Waterschapsverkiezingen op 15 maart: ‘Stem Natuurlijk!’

1 maart 2023

Waterschapsverkiezingen op 15 maart: ‘Stem Natuurlijk!’

Woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Dit is op dezelfde dag als de verkiezingen voor provinciale staten. Deze verkiezingen zijn voor mensen minder bekend, maar toch erg belangrijk.

Water raakt iedere burger

Gemeenteverkiezingen, Provinciale Staten verkiezingen, landelijke verkiezingen, dat is voor iedereen wel bekend. Maar waterschapsverkiezingen zijn voor veel mensen wat minder bekend. Toch zijn de waterschapsverkiezingen méér dan de moeite waard. Mens, dier, plant, natuur en landbouw, we hebben allemaal water nodig. Schoon water, niet te veel en niet te weinig. Dat is niet langer vanzelfsprekend. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Water raakt iedere burger steeds persoonlijker. Dit vraagt om maatregelen. En daar is wat te kiezen. Kijk maar eens in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Of ga naar www.mijnstem.nl voor een stemadvies.

Over de waterschappen

Ons land heeft 21 waterschappen. Zij zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Ook beheren zij de zeedijken en vele duizenden kilometers aan waterkeringen. Om te zorgen voor schone sloten, droge voeten en voldoende water zijn er rioolwaterzuiveringsinstallaties, (zee)gemalen, spuisluizen en heel veel stuwen en inlaten in gebruik. Ook maken zij beslissingen bij de aanleg van begroeiing bij oevers en slootkanten, wat weer belangrijk is voor het leven in en rond het water.

Groene stem

Vanuit de Natuur en Milieufederaties vinden we het belangrijk dat de groene stem meer gehoor krijgt in de waterschapsbesturen. De natuur leidt onder de toenemende droogte. Het vasthouden van water en hogere grondwaterstanden worden dan ook steeds belangrijker. De biodiversiteit loopt hard terug. Meer inzet op bijvoorbeeld schoon en biologisch gezond water, natuurlijke oevers en vismigratieverbindingen waardoor flora en fauna zich kunnen herstellen, is dan ook hard nodig. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Dit vraagt om aanpassingen van onze dijken. Door vaker te kiezen voor groene dijken en kwelders wordt niet alleen gewerkt aan veiligheid, maar wordt tegelijkertijd ook een plus gecreëerd voor de natuur. En zo zijn er meer groene keuzes te maken.

Daarom onze oproep: Stem Natuurlijk op 15 maart 2023! #ikstemnatuurlijk

 

Tags: