Wat beweegt vissen? En wat houdt ze tegen?

11 mei 2011

Wat beweegt vissen? En wat houdt ze tegen?

Wat beweegt vissen? En welke problemen komen zij tijdens hun trektocht tegen? En bovenal, hoe kunnen wij ze helpen hun paai- en opgroei-plaatsen te bereiken?

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe laten het zien tijdens de internationale open dag vismigratie op zaterdag 14 mei. In Roden en Rolde bieden zij een zeer gevarieerd programma voor jong én oud, met expedities langs vistrappen, de expositie Beeldschoon Water, doe activiteiten voor kinderen en spel.

Op bijzondere wijze openen bestuurders van Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s samen met enthousiaste kinderen de vismigratiedag. Om 12.00 uur laten zij symbolisch twee mensgrote vissen te water bij de vistrap bij het Sterrenbos (Roden).

Programma
Op Landgoed Mensinge in Roden en bij Cafe de Aanleg in Rolde kunnen bezoekers in de wereld van de reizende vis duiken. Er valt veel te zien en te beleven. Bezoekers kunnen op expeditie langs vistrappen en zien hoe deze werken. Onderwaterleven bekijken in aquaria en op prachtige onderwaterfoto’s van de expositie Beeldschoon Water. Voor de jeugd zijn leuke en educatieve activiteiten, zoals het onderzoeken van waterbeestjes. Vooraf en tijdens de open dag kunnen kinderen bijzondere kleurplaten van reizende vissen inkleuren en zo een bijdrage leveren aan een groot kunstwerk. Op http://www.vissen.nl/, http://www.hunzeenaas.nl/ en http://www.noorderzijlvest.nl/ meer over het programma.

Internationale open dag: Fish Migration Day
Roden en Rolde zijn twee van de 26 locaties in Europa waar activiteiten worden georganiseerd in het kader van de internationale Fish Migration Day. Dit publieksevenement is een initiatief van de vijftien partijen die deelnemen aan het Europees gesubsidieerde project Living North Sea. In dit project werken vijftien organisaties uit de zeven Noordzeelanden samen aan een vrije doorgang voor vissen tussen zoet en zout water in het Noordzeegebied en daarmee enkele vissoorten van uitsterven te behoeden. In Nederland hebben verschillende natuur- en waterbeheerders aangehaakt op het initiatief. Op vijftien locaties verspreid in het land kunnen bezoekers open dagen vismigratie bezoeken. Surf naar Fish Migration Day voor een overzicht van alle locaties en activiteiten op zaterdag 14 mei.

Vismigratie
Er zijn vele vissoorten die om te kunnen overleven moeten migreren tussen zoet en zout water. In de Noordzee regio zijn dat bijvoorbeeld de Atlantische zalm en zeeforel. En ernstig bedreigde soorten zoals de Atlantische steur of de houting. In Groningen en Drenthe migreren de Europese paling, bot, spiering, rivierprik en driedoornige stekelbaars. Stuwen, dammen, gemalen, waterkrachtcentrales en sluizen zijn voor deze vissoorten een onoverkomelijke barrière. Water- en natuurbeheerders werken aan het verbeteren van deze situatie, bijvoorbeeld door het aanleggen van zogenaamde vispassages en visveilige pompen, zodat de vissen hun natuurlijke reis ongeschonden kunnen vervolgen.