Wat betekent Klimaatakkoord voor Nederland?

14 december 2015

Wat betekent Klimaatakkoord voor Nederland?

“Het is een prestatie van formaat dat 195 landen zich achter het klimaatakkoord van Parijs geschaard hebben.” Dat is de reactie van Roelof Schuiling, directeur a.i. van De Natuur en Milieufederatie Groningen. “Dit is een enorme steun in de rug voor onze ambities. Nu moeten we het samen waar maken. De Natuur en Milieufederaties zijn er klaar voor.”

Dankzij het klimaatakkoord zullen duurzame energiebronnen als wind en zon flink toenemen. In de provincies kunnen de ruim 800 lokale energie initiatieven daarbij een belangrijke rol spelen: samen duurzame energie opwekken en inkopen, en energie besparen. Ook De Natuur en Milieufederatie Groningen ondersteunt de lokale energiecoöperaties met raad en daad.

De directeur a.i. van De Natuur en Milieufederatie Groningen wijst erop dat we alle zeilen bij zullen moeten zetten om de omslag naar een klimaatneutrale wereld echt te kunnen maken. “We zullen bijvoorbeeld ook aan de slag moeten met het klimaatneutraal maken van onze voedselproductie en de landbouw.”

Spannend
”Nederland zal snel iets merken van de afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs, denkt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu. “Als we 1,5 graad opwarming aan het einde van deze eeuw als uitgangspunt nemen, moeten er de komende anderhalf jaar al spannende dingen gaan gebeuren.”

“Hiermee krijgt de sluiting van de kolencentrales een flinke duw”, zegt hij. “Europa heeft plannen om binnen vijf jaar het merendeel van de 280 kolencentrales te sluiten. Dat heeft ook gevolgen voor Nederland.”

Zonnepanelen
Het akkoord geeft ook een impuls aan de vergroening van de belastingen. Voor niet-groene bedrijven wordt de productie duurder en dat zal de consument ook merken, verwacht Wagenaar. “Spullen uit die bedrijven worden duurder.”

Nederlanders zullen ook zien dat daken – nog veel meer dan nu – bedekt worden met zonnepanelen. Wagenaar: “De prijs gaat nu zo hard naar beneden. Je moet ervan uitgaan dat over tien jaar bij renovaties en nieuwbouw standaard zonnepanelen worden geplaatst”.

Als je nu nog auto rijdt, is je volgende auto een elektrische
“Dit akkoord is voor ons een steun in de rug”, zegt directeur Marjan Minnesma van stichting Urgenda, die dit jaar een rechtszaak won tegen de staat. De rechter bepaalde daarin dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De staat is in beroep gegaan tegen die uitspraak.

“Ik had geen hoge verwachtingen van de top maar het valt enorm mee. Voor de rechtszaak is dit een steun in de rug. Dat die 1,5 graden in het akkoord staat, betekent echt dat je binnen twintig jaar van de fossiele brandstoffen af moet. De gasbel in Groningen is ook binnen twintig jaar op, dus het is alleen maar goed om daar nu al mee te beginnen.”

Investeringshobbel
Volgens Minnesma hebben de nieuwe klimaatafspraken consequenties voor iedereen. “Als je nu nog auto rijdt, is je volgende auto een elektrische.” Er zullen ook windmolens bij moeten. “Dat kan op zee, maar dat is wel duurder dan op land. Ik vind dat je niet kan zeggen dat je ze niet mooi vindt. Dat is later niet uit te leggen. Er is heel veel ruimte die we nu nog niet benutten. De concentratie zon en wind is perfect in Nederland dus we kunnen die doelstelling gewoon halen.”

Energie voor grootverbruikers zal duurder worden, verwacht de directeur van Urgenda. Dat kan de prijs van producten opdrijven zolang bedrijven niet groen produceren. “Maar als de investeringshobbel eenmaal is genomen, worden ze uiteindelijk goedkoper.”

Sjoerd Marbus, Energie-Nederland
Branche-organisatie Energie-Nederland wijst erop dat energiebedrijven al veel doen. In het energieakkoord zijn afspraken vastgelegd over de CO2-uitstoot. “Daar wordt wel eens schamper over gedaan maar de sector heeft een behoorlijke ambitie. De helft van de energie moet in 2023 zijn verduurzaamd”, zegt woordvoerder Sjoerd Marbus.

Nederland moet volgens hem ook kijken naar andere sectoren zoals de warmtevoorziening en transport, die ook nog grotendeels van fossiele brandstoffen afhankelijk zijn.

Het zou kunnen dat er meer nodig is om de doelstellingen van Parijs te halen, maar dat moet eerst op Europees niveau besproken worden. “Het is goed dat er afspraken zijn gemaakt in Parijs. Je kunt in Europa van alles willen, maar om te weten hoever we moeten gaan is het van belang te weten wat de rest van de wereld doet.”

Er zijn grote verschillen tussen landen in Europa. “In Groot-Brittannië gaan alle kolencentrales dicht, maar die zijn ouder dan bij ons. In Nederland worden de centrales uit de jaren 80 al gesloten. Samen met de regering moeten we kijken hoe we verdergaan.”

Code oranje
Het KNMI kwam aan de vooravond van de klimaattop met een opvallende boodschap: het is ‘code oranje‘ voor het klimaat. Een wereldwijd akkoord is hard nodig voor Nederland. Meer klimaatverandering betekent een stijgende zeespiegel, stijgend rivierwater en toenemende neerslag.

Het wereldwijde akkoord is er gekomen, maar het KNMI kan nog niet zeggen of de klimaatwaarschuwing al kan worden ingetrokken. “Eerst moeten we het akkoord even goed gaan bekijken”, aldus een woordvoerder.

Bron: NOS en NMF