Warm welkom in Pieterburen

31 mei 2011

Warm welkom in Pieterburen

Met bloemen en muziek werden de vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maandagavond 30 mei verwelkomd door Pieterburen Tegengas. Voorzitter Kars Jol benadrukte dat de bewoners van het Hoogeland trots zijn op hun gebied.
Zij verwelkomen iedereen om te genieten van de ruimte, de rust, de stilte, de duisternis en de sterren van de Melkweg. Hij riep het ministerie op deze waarden te beschermen en riep de aanwezigen op in beroep te gaan tegen de aan EDF verleende vergunning.

Op uitnodiging van de gemeenteraden van De Marne en Winsum gaf het ministerie van EL&I in een openbare raadsbijeenkomst in Wehe-den-Hoorn informatie over de vergunningverlening aan EDF voor de opslag van gas onder Pieterburen. De opkomst was groot: zo’n 250 inwoners van de streek vulden de zaal. Zij stelden kritische vragen en deden een klemmend beroep op het ministerie om het prachtige landschap niet te vernielen. De Natuur en Milieufederatie is ook tegenstander van gasopslag bij Pieterburen en was ook aanwezig om de argumenten van het ministerie te beluisteren.

Leveringszekerheid?
Volgens het ministerie zal gas nog lange tijd de motor zijn waar de Nederlandse economie op draait. Hoewel de voorraden in Nederland minder worden en vooral minder flexibel ingezet kunnen worden, is er wereldwijd voldoende gas beschikbaar voor de komende 70 à 80 jaar. Dat kan worden aangevoerd per schip (LNG-terminal Rotterdam) of per pijp (uit Rusland, Noorwegen), maar om dat gas in te kunnen zetten op momenten dat het nodig is, moet het gas opgeslagen worden. De opslag onder bijvoorbeeld Pieterburen is volgens het ministerie dus nodig voor de leveringszekerheid.

Uit de antwoorden op de vele kritische vragen werd duidelijk dat die leveringszekerheid hiermee niet wordt veilig gesteld. Particuliere ondernemingen zoals EDF die de gasopslag verzorgen, zijn vrij om gas aan te kopen en te verkopen en kunnen niet verplicht worden om het gas te leveren in Nederland. Het is dus sterk de vraag of het gas daadwerkelijk in Nederland afgezet zal worden.

Het mooie Hoogeland
De conclusie van de bewoners van Pieterburen en de Natuur en Milieufederatie Groningen blijft dat het mooie open Hoogeland niet opgeofferd mag worden aan de economische belangen van EDF.