Voorlopige resultaten derde onderzoek kastanjebomen singels bekend

25 september 2011

Voorlopige resultaten derde onderzoek kastanjebomen singels bekend

Op verzoek van de klankbordgroep heeft onderzoeksbureau Copijn afgelopen juli onderzoek gedaan naar de toestand van de kastanjebomen aan de singels in de Groninger binnenstad. Copijn geeft aan dat de standvastigheid van de bomen normaal tot goed is en dat het kappen van de bomen als gevolg van een verhoogde kiepgevoeligheid volgens hen niet nodig is.

Verschil
De resultaten van Copijn verschillen daarmee met de eerdere conclusies van twee andere bureaus die ook al onderzoek deden. Voordat de gemeente Groningen met een eindconclusie komt, wil zij eerst opnieuw aan tafel met de experts van de drie onderzoeksbureaus om duidelijk te krijgen hoe de verschillen in de onderzoekresultaten tot stand zijn gekomen.

De trekproeven en elasticiteitsmetingen van Copijn, waarbij bomen afbraken in plaats van omvielen, lijken aan te geven dat de bomen voorlopig niet gaan omvallen bij een zware storm. Daarmee geven de bomen aan de singels geen acuut of groter veiligheidsrisico dan andere bomen in de stad.

Kastanjebloedingsziekte
De focus van de zorgen om de kastanjes verschuift daarmee weer naar het bovengrondse deel. De voortschrijdende kastanjebloedingsziekte blijft zorgelijk in verband met de risico’s op tak- en stambreuk. De toestand van een aantal bomen is afgelopen zomer flink verslechterd. Daarom gaat de gemeente de komende tijd de bomen versterkt monitoren en waar nodig flink snoeien.

Volgens de Natuur en Milieufederatie is het niet mogelijk om op korte termijn een afgewogen beslissing te nemen over de toekomst van de kastanjebomen. Er moet eerst een periode van uitgebreide monitoring plaatsvinden om te bezien of de kastanjes zich wel of niet herstellen van de kastanjebloedingsziekte. Pas dan zal blijken hoe grootschalig de aanpak aan de singels moet zijn of hoe kleinschalig de aanpak kán zijn. De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt ook onderdeel uit van de klankbordgroep.