Vooraankondiging Symposium: Samen investeren in de Eems-Dollard

19 oktober 2011

Vooraankondiging Symposium: Samen investeren in de Eems-Dollard

De Natuur en Milieufederatie Groningen nodigt u van harte uit voor het symposium Samen investeren in de Eems-Dollard. Het Eems-Dollardestuarium staat de laatste tijd volop in de publieke belangstelling. Het is een natuurgebied van internationaal belang dat zwaar in zijn natuurlijk functioneren is aangetast. Daarnaast is het Eems-Dollardestuarium een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, wat een negatief effect op de natuur kan hebben.

Wat is de ruimte voor economische ontwikkeling en wat zijn de effecten van de bedrijvigheid op de natuur? Deze vragen willen we samen met u onderzoeken tijdens het symposium:

Samen investeren in de Eems-Dollard
Donderdag 1 december 2011
9.30 – 17.00 uur
Oude Remise, Bad Nieuweschans

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt veel onderzoek gedaan naar de huidige toestand van het Eems-Dollardestuarium. Met de hierdoor opgedane kennis kunnen we effecten op de natuur beter beoordelen en de ruimte verkennen voor verdere economische ontwikkeling. Daarnaast worden kansen voor natuurherstel geïnventariseerd.

In Duitsland worden op dit moment systeemherstellende maatregelen getoetst op hun effect. De eerste resultaten uit dit onderzoek zullen op het symposium worden gepresenteerd. Ook in Nederland gaan we op zoek naar manieren om de natuur in het gebied te herstellen. Samen met bedrijfsleven, politiek, overheden en natuur- en milieuorganisaties  willen we ons hiervoor inspannen. We nodigen u uit om samen met ons hier over na te denken en dit waardevolle natuurgebied voor de toekomst te bewaren.