Visie Natuur en Milieufederaties op topsectorbeleid Energie

18 mei 2011

Visie Natuur en Milieufederaties op topsectorbeleid Energie

De Natuur en Milieufederaties in Nederland doen de Nederlandse regering aanbevelingen op het vlak van innovaties en verduurzaming rond het thema energie. De aanbevelingen zijn voorgelegd aan het Topteam Energie, dat de regering moet adviseren over het zogenaamde topsectorenbeleid.

Met het topsectorenbeleid wil het kabinet de concurrentiekracht van de Nederlandse economie versterken. Volgens de Natuur en Milieufederaties ligt de kracht van de energiesector vooral in energiebesparing en -efficiency en in decentrale opwekking van duurzame energie.

In de brief wordt veder gepleit voor regionalisering van het energiebeleid. Dat zou bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen met de aanleg van smart grids (intelligente energienetten). Ook wijzen de Milieufederaties op de mogelijkheid van het creëren van belastingvoordeel voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen of windmolens. De Milieufederaties vinden het verder belangrijk dat Nederland bij Europa aandringt op een CO2-reductiedoelstelling van 30 procent.

Windprojecten
Ook rond windprojecten worden aanbevelingen gedaan. Zo zou de regering alsnog offshore windprojecten een plaats moeten geven in de SDE+ regeling. Daarnaast vragen de Natuur en Milieufederaties om initiatieven die leiden tot clustervorming voor het realiseren van windparken, te stimuleren.

De Natuur en Milieufederaties wijzen ook op het belang om de verduurzaming van de bestaande bouw te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld via een minimum-energienorm voor bestaande woningen en gebouwen en minder overdrachtsbelasting voor energiezuinige woningen. Ook bepleiten de Milieufederatie innovatie op het gebied van financieringsmodellen zoals revolving funds (leningen met lage renten).

De Natuur en Milieufederaties vragen het Topteam Energie al deze aanbevelingen op te nemen in haar advies aan de regering.