Vijf miljoen voor lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied

9 juni 2016

Vijf miljoen voor lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied

Het afgelopen jaar heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met de Provincie Groningen, Grunneger Power en de Groninger Energiekoepel hard gewerkt om het Programma Lokale Energietransitie op te stellen. We zijn dan ook zeer verheugd dat het programma is toegekend en de Nationaal Coördinator Groningen de Provincie Groningen vijf miljoen euro beschikbaar stelt om het programma uit te voeren in negen aardbevingsgemeenten.

Met dit geld worden lokale energiecollectieven geworven en ondersteund, met als doel de energietransitie te versnellen. Gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan: “Dit programma is een uitgelezen kans voor inwoners in dit gebied om samen aan de slag te gaan met energiebesparing en lokaal opwekken van duurzame energie. Ik verwacht dat het huidige aantal energiecollectieven de komende jaren flink toe gaat nemen”.

Ambitie: dekkend netwerk
Het programma Lokale Energietransitie wil bestaande en nieuwe initiatieven naar een niveau brengen, waarin ze een echte bijdrage kunnen leveren aan het zelfvoorzienend krijgen van bewoners in hun energiebehoefte: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen zodat mensen de energievoorziening in eigen hand hebben. De ambitie is om een dekkend netwerk te krijgen, zodat alle bewoners in het aardbevingsgebied de mogelijkheid hebben bij een collectief aan te sluiten.

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
Het programma wil dit bereiken door nieuwe energiecollectieven te stimuleren, regionaal experimenteerruimte te creëren en randvoorwaarden te optimaliseren. Mensen die aan de slag willen met collectieve energiebesparing of –opwekking kunnen zich melden bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts.

Kansrijk Groningen
Het programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van ‘Kansrijk Groningen’, de acht programma’s waarin gemeenten en organisaties samenwerken aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied, onder regie van de NCG en de NAM. De leefbaarheidsprogramma’s zijn tot stand gekomen aan de voormalige Dialoogtafel.

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft het programma in 2015 samen met de Groninger energiecorporatie Grunneger Power en de Groninger Energiekoepel (GrEK) opgesteld. Met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen kwam het programma onder regie van de NCG. De NCG heeft de Provincie Groningen verzocht het programma Lokale Energietransitie te integreren in haar programma Energietransitie en de uitvoering op zich te nemen. Kijk voor meer informatie op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/kansrijk-groningen.