Vestiging Google in de Eemshaven biedt kansen voor bijzondere natuur

23 september 2014

Vestiging Google in de Eemshaven biedt kansen voor bijzondere natuur

Op dinsdag 23 september 2014 werd de miljoeneninvestering van Google in de Eemshaven bekendgemaakt. De komst van Google is niet alleen voor Noord-Nederland, maar ook (inter)nationaal gezien van groot economisch belang. Bij de vestiging van het datacentrum wordt tevens ruim 18,5 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft namens de Groningse natuur- en milieuorganisaties meegedacht over de ecologische inrichting van de Spijksterpolder.

Bij de ontwikkeling van Google wordt ruim achttien hectare ‘zwak brakke natuur’ gecreëerd. In combinatie met al bestaande plannen voor natuurvriendelijke oevers en een vispassage in dit gebied geeft dit grote kansen voor vissen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ecologie van het gebied. De komst van het datacentrum is daarom een mooi voorbeeld van hoe industrie met respect voor de natuur ontwikkeld kan worden.

Google heeft aangegeven grotendeels duurzame energie te gaan gebruiken. De NMG is blij met de komst van deze relatief schone industrie als uitbreiding in de Eemshaven en hoopt in de toekomst in gesprek te kunnen gaan met Google over een duurzame bedrijfsvoering door bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte uit de Eemshaven.

Samenwerking met de Groningse natuur- en milieuorganisaties gold als voorwaarde voor de ruimtelijke uitbreiding van het industriegebied in de Eemshaven. Samen met Groningen Seaports en het Programma Rijke Waddenzee heeft de NMG gezocht naar mogelijkheden om een hogere natuurwaarde te creëren in het gebied, en de milieueffecten te minimaliseren.

Bekijk hier een interview met Siegbert van der Velde op RTV Noord over de aanleg van de nieuwe natuur.