Vernieuwd handboek Postcoderoos vol met Grunneger ervaringen

12 april 2017

Vernieuwd handboek Postcoderoos vol met Grunneger ervaringen

Voorkant handboek postcoderoos 2017De provincie Groningen is koploper in de energietransitie en wil de overgang naar een duurzame energievoorziening verder versnellen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven in steden, dorpen en wijken. Een van de manieren waarop de provincie lokale initiatieven stimuleert is door middel van de regeling Postcoderoos. Inmiddels zijn er in de provincie Groningen diverse succesvolle postcoderoosprojecten gestart. Hierbij is er een handboek beschikbaar dat initiatiefnemers op weg helpt waardoor ze gelijk kunnen starten. In de nieuwste editie van dit handboek staan de ervaringen beschreven van de huidige projecten en worden tips genoemd voor toekomstige initiatieven. Ook is het nieuwe belastingstelsel Energie voor 2017 opgenomen en is er informatie te vinden over de exploitatie van kleine windmolens die kleiner zijn dan vijftien meter.

De eerste editie van dit Postcoderooshandboek is verschenen in 2014. Dankzij dit handboek konden initiatiefnemers gelijk aan de slag met hun eigen ideeën, zoals het aanvragen van vergunningen of het zoeken van geschikte locaties voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Sindsdien is de regeling meermaals verbeterd en daarmee een stuk aantrekkelijker geworden. Ook heeft de provincie een aantal initiatieven een extra steuntje in de rug gegeven door ze te belonen met een postcoderoospremie. Hierdoor is de nodige kennis en ervaring opgedaan met de ontwikkeling van postcoderoosprojecten. Dit alles vormt de aanleiding om het handboek nogmaals te actualiseren. Gedeputeerde Nienke Homan over het handboek: ‘Het is mooi om te zien hoeveel initiatieven er in onze provincie zijn. En onder het mom van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ kan dit nog gemakkelijker en sneller met dit vernieuwde handboek.’

Postcoderoosregeling
De provincie Groningen ziet bij de overstap naar duurzame energie een belangrijke rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven. Een van de manieren waarop zij lokale initiatieven stimuleert is door ze op weg te helpen met de Regeling Verlaagd Tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). De postcoderoosregeling is een landelijke regeling waarbij inwoners van een stad, dorp of wijk die samen energie opwekken, volledige vrijstelling krijgen op de energiebelasting. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen te leggen op het dak van een agrariër, bedrijf of maatschappelijke instelling of door gezamenlijk een kleine windmolen te kopen.

Samenwerkende partijen
Het vernieuwde handboek bevat naast alle ins en outs van de postcoderoosregeling, de ervaringen van de huidige Groningse projecten en tips voor toekomstige initiatieven. Met als doel: leren van elkaar om te komen tot méér lokale duurzame projecten voor en door de regio! Het vernieuwde handboek is opgesteld in nauwe samenwerking met Greenspread, de Groninger Energie Koepel (GrEK), Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Bekijk hier het handboek