Verhagen veegt 287 bezwaren tegen vergunning EDF van tafel

24 mei 2011

Verhagen veegt 287 bezwaren tegen vergunning EDF van tafel

Het Franse bedrijf Électricité de France (EDF) mag onderzoek doen naar de zoutkoepel onder Pieterburen. Minister Verhagen veegde alle 287 bezwaarschriften van tafel.

Verhagen vindt de bezwaren ongegrond, omdat de vergunning EDF slechts het recht geeft om onderzoek te doen. Voor de feitelijke proefboringen, verder onderzoek en de latere zoutwinning en gasopslag zijn ook allemaal vergunningen nodig. Tegenstanders kunnen daar opnieuw bezwaren tegen inbrengen.

Met de opsporingsvergunning die EDF nu krijgt heeft het bedrijf het recht om onderzoek te doen aan de zoutkoepels in het gebied onder Pieterburen. Zolang EDF beschikt over deze vergunning mogen andere bedrijven geen onderzoek in het gebied doen.

Voor het eigenlijke werk, zoals het plaatsen van een boortoren en het doen van proefboringen en seismisch onderzoek, heeft EDF nog weer andere vergunningen nodig. Ook moet EDF nog een winningsvergunning hebben voor zij zout en gas kan winnen en opslaan.

Tegen deze eerste vergunning werden 287 bezwaarschriften ingediend van onder andere de provincie Groningen, de gemeenten De Marne en Winsum, waterschap Noorderzijlvest, LTO, Stichting Marnelandschap, Stichting Domies Toen en Stichting Pieterburen en Omgeving.

Buitenspel
De Natuur en Milieufederatie Groningen is zeer teleurgesteld over de beslissing van Verhagen. Immers: EDF gaat nu investeren in onderzoek naar de zoutkwaliteit. Als EDF straks de andere vergunningen nodig heeft, moet de overheid van goeden huize komen om die vergunningen te weigeren. De Milieufederatie heeft daarom de indruk dat het Ministerie op deze wijze bewust probeert de bevolking en lokale bestuurders stap voor stap buitenspel te zetten.

Beroep geen kans
Het is mogelijk bij de rechtbank in beroep te gaan tegen deze vergunning, maar juristen geven aan dat beroep weinig kans van slagen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen gaat niet in beroep. Wel blijft zij de ontwikkelingen volgen. Als dat nodig is dient zij opnieuw bezwaarschriften in tegen de andere vergunningen die EDF nodig heeft.