Vergunning RWE ondeugdelijk?

7 december 2012

Vergunning RWE ondeugdelijk?

Na de hoorzitting over de Natuurbeschermingswetvergunning voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven hebben we bericht gekregen dat de Provincie nu nog niet over ons bezwaar kan beslissen: eerst krijgt RWE de gelegenheid de aanvraag van de vergunning aan te vullen. Wat nu? Was de aanvraag dan niet compleet? Hoe kon de provincie dan op 19 juni 2012 al een vergunning verlenen? Wij zijn van oordeel dat een vergunning op grond van een onvolledige aanvraag niet deugt.

RWE bouwt een kolencentrale aan de rand van de Waddenzee: een beschermd Natura 2000-gebied. De bouw, maar ook het gebruik van die kolencentrale kan schadelijk zijn voor de natuur in de Waddenzee en voor andere beschermde natuurgebieden in Nederland en Duitsland. Daarom is hiervoor een vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft de vorige Natuurbeschermingswetvergunning op 24 augustus 2011 vernietigd. RWE heeft daarop een geheel nieuwe vergunning aangevraagd. Op 19 juni 2012 heeft de provincie die vergunning verleend. Heel veel mensen en organisaties uit Nederland en Duitsland, waaronder wij, hebben bezwaar gemaakt tegen deze nieuwe vergunning: de Provincie heeft meer dan 6300 bezwaarschriften ontvangen.

Bezwaar
In een hoorzitting op 26 oktober 2012 hebben wij onze bezwaren toegelicht. De bezwaarcommissie bleek niet tevreden met de reactie van RWE en de Provincie: het werd niet duidelijk welke maatregelen RWE concreet zal nemen om de schadelijke gevolgen van de centrale te compenseren. Nu heeft de provincie besloten RWE de gelegenheid te geven de aanvraag aan te vullen. In afwachting van die aanvulling wil de Provincie niet op ons bezwaarschrift reageren.

Vreemd
De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt dit een heel vreemde gang van zaken. Volgens de Natuurbeschermingswet mag de Provincie alleen een vergunning geven als de Provincie er zeker van is dat de natuurwaarden van de beschermde gebieden niet zullen worden aangetast. Heeft de Provincie die zekerheid niet, dan moet de vergunning geweigerd worden.

De Provincie is blijkbaar nu nog niet zeker of de maatregelen die RWE zal nemen voldoende zijn om te voorkomen dat de natuur in de beschermde gebieden wordt aangetast. RWE mag de aanvraag nu alsnog aanvullen, maar het oordeel over de aanvraag is er al: de vergunning is immers verleend. Blijkbaar is dit gebeurd terwijl de Provincie niet over voldoende gegevens beschikte. Wij vinden dan ook dat de Provincie die vergunning nooit had mogen verlenen.

Ondertussen bouwt RWE, op eigen risico, gewoon door aan de centrale: kosten meer dan 2 miljard. Wie durft straks nog te besluiten dat deze vervuilende kolencentrale op de rand van de Waddenzee niet kan worden toegestaan?