Veerdienst Eemshaven-Borkum straks op LNG

10 november 2014

Veerdienst Eemshaven-Borkum straks op LNG

De NMG is verheugd dat Aktien-Gesellschaft ‘EMS’ samen met haar projectpartners Stichting Energy Valley, Groningen Seaports en Niedersachsen Ports kan starten met de ombouw van veerboot MS Ostfriesland, zodat deze straks op LNG kan worden aangedreven. Hiermee wordt de MS Ostfriesland de eerste ombouw van een zeegaand schip in de Europese Unie.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een groot voorstander van LNG als brandstof in de scheepvaart. Met name in gebieden met een dusdanig kwetsbare natuur als die van het Eems-Dollardestuarium vormt olieschade door bijvoorbeeld aanvaringen een enorm risico voor de flora en fauna. Schepen op LNG hebben deze grote risico’s niet.

Bovendien stoten op LNG aangedreven schepen veel minder stikstof uit, waarmee voorkomen kan worden dat de neerslag daarvan schade toebrengt aan stikstofgevoelige natuur, zoals de beschermde Grijze Duinen op de Waddeneilanden. Ook de uitstoot van giftige stoffen die samenhangt met het varen op zware stookolie, wordt geminimaliseerd.

LNG zorgt dus voor een veel schonere scheepvaart. De Natuur en Milieufederatie Groningen pleit dan ook samen met Energy Valley voor ‘LNG Only’-scheepvaart in het Eems-Dollardgebied. Met de nieuwe Europese uitstootnormen voor scheepvaart moeten de komende jaren vrijwel alle zeeschepen worden omgebouwd. Dat kan door het reinigen van uitlaatgassen bij het varen op zware stookolie, door motoren om te bouwen naar diesel of LNG. Door gezamenlijk op te trekken bij de Verklaring van Tønder (over bescherming van het werelderfgoed Wadden) en het Waddenfonds, proberen Energy Valley en de NMG de ombouw naar LNG als meest natuur- en milieuvriendelijke optie te stimuleren.