Valuta voor Veen: het verdienmodel achter veenbehoud

9 december 2014

Valuta voor Veen: het verdienmodel achter veenbehoud

Veengebieden vormen voor boeren, natuurbeheerders en bedrijven een potentiële inkomstenbron. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur en Milieufederatie Groningen en IMSA Amsterdam dat zij vandaag presenteren tijdens een symposium in Veendam.

Met Valuta voor Veen hebben we een nieuw financieringssysteem verkend. Door vernatting van veengebieden wordt CO2-uitstoot voorkomen. Deze gereduceerde CO2-uitstoot kan worden verhandeld op een regionale koolstof markt en wordt op deze manier geld waard.

In veel Nederlandse veengebieden wordt ten behoeve van de landbouw een onnatuurlijk laag waterpeil aangehouden. Doordat het veen in contact komt met zuurstof oxideert het. Hierbij komt CO2 vrij. Verhogen van het waterpeil zorgt ervoor dat deze CO2-uitstoot wordt voorkomen. Groot bijkomend voordeel is dat ook de bodemdaling als gevolg van veenoxidatie wordt tegengegaan.

Veenvernatting en landbouw
Uit het onderzoek van de Natuur en Milieufederatie en IMSA blijkt dat door gebruik te maken van onderwaterdrainage het mogelijk is een waterpeil te realiseren waarbij landbouw mogelijk blijft en veen langer behouden wordt. Voordeel is dat in natte perioden voldoende water wordt afgevoerd en in droge perioden juist beter wordt vastgehouden. De investering voor het drainagesysteem wordt terugverdiend door de CO2-uitstoot die met deze maatregel wordt voorkomen te verhandelen op een regionale koolstofmarkt.

Veenvernatting en natuurontwikkeling
CO2-uitstoot en de mate van bodemdaling zijn het laagst wanneer het waterpeil tot aan het maaiveld wordt verhoogd. Bij een dergelijk hoog waterpeil kan, in plaats van landbouw, nieuwe waardevolle natuur worden ontwikkeld, waar ook ruimte ontstaat voor waterberging.  Dit is vooral interessant voor laagproductieve landbouwgronden. Door de hoge aankoopkosten van de gronden is dit scenario echter niet binnen redelijke termijn terug te verdienen via emissiehandel op de koolstofmarkt. Wel zijn de opbrengsten uit de emissiehandel voldoende om de beheerkosten van de nieuw ontwikkelde natuurgebieden te dekken. Een interessante optie voor natuurbeheerders.

Vervolg
Momenteel wordt met andere partijen gewerkt aan een certificeringssysteem om de vermeden CO2-uitstoot bij dergelijke projecten te verhandelen op de koolstofmarkt. Ook liggen er plannen om het ‘natuurscenario’ in de praktijk te brengen.

Meer informatie