Uitspraak Maasvlakte van invloed op kolencentrale Eemshaven?

20 mei 2011

Uitspraak Maasvlakte van invloed op kolencentrale Eemshaven?

De Raad van State vindt dat de besluiten van de provincie Zuid-Holland over de kolencentrales van E.ON en Electrabel in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet. De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de lopende bezwaarprocedures in de Eemshaven.

De provincie Zuid-Holland heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de twee nieuwe kolencentrales in de Maasvlakte voor de natuur in het beschermde duingebied.

Daarmee verklaarde de Raad van State het beroep van milieuorganisaties tegen de verleende Natuurbeschermingswet-vergunningen voor de bouw van deze centrales gegrond. Zuid-Holland moet nu eerst haar huiswerk overdoen.

Overeenkomsten Eemshaven
Deze uitspraak van de Raad van State is ook belangrijk voor de rechtszaak die verschillende milieuorganisaties aanspanden tegen kolencentrale die RWE bouwt in de Eemshaven.

De situaties in de Eemshaven en Maasvlakte zijn in meerdere opzichten vergelijkbaar. Zo is de verwachting dat de ecologisch zeer waardevolle duingebieden op de Waddeneilanden net zo waardevol gevonden zullen worden als de Zuid-Hollandse duinen.

De uitspraak van de Raad van State is goed nieuws, want de Natuur en Milieufederatie Groningen heeft procedures lopen tegen de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. De zitting over de natuurbeschermingswet-vergunning van RWE was op 11 april. De uitspraak van de Raad van State wordt in juni dit jaar verwacht.

Doorbouwen op eigen risico
E.ON en Electrabel (op de Maasvlakte) en RWE (in de Eemshaven) lijken zich niet te storen aan de uitspraken en procedures. Beide bouwen op eigen risico door aan de kolencentrales, terwijl allerminst zeker is dat de  vergunningen in stand blijven.

Ook Nuon had plannen voor een kolencentrale in de Eemshaven. De gezamenlijke milieuorganisaties maakten echter in april afspraken met Nuon om het kolengedeelte van die centrale vooralsnog te schrappen.