Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

25 juni 2015

Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieu en De Natuur en Milieufederaties zijn blij met de historische uitspraak woensdagmorgen in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. De uitspraak van de rechter dwingt het kabinet tot aanvullende maatregelen. De gevolgen van klimaatverandering vragen om daadkrachtige maatregelen voor ons Nederlanders alsook de wereld als geheel.

De Nederlandse overheid moet in 2020 de uitstoot van CO2 met minstens 25% teruggedrongen hebben ten opzichte van de uitstoot in 1990. Wij verwachten dat het kabinet deze uitspraak van de rechter overneemt en maatregelen neemt in de Miljoenennota. Dit betekent dat het kabinet hierin samen met onze SER-partners steviger moet inzetten op energiebesparing en duurzame energie.

Milieuorganisaties willen zich met het kabinet, en samen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, inzetten om tot aanvullende maatregelen te komen binnen het SER-akkoord en daarbuiten. Deze extra maatregelen moeten ertoe leiden dat deze doelstelling wordt gehaald.

Maatregelen waaraan gedacht moet worden zijn volgens de milieuorganisaties:

  • fiscale vergroening (zoals auto- en energiebelasting, elektrisch rijden, kilometerheffing)
  • beprijzing van milieukosten (onder andere krimp van de luchtvaart)
  • energiebesparing (door woningisolatie, afspraken met energie-intensieve industrie en gas besparen)
  • verduurzaming energie-opwekking (versnelling transitie naar wind en zon)
  • reductie van de veestapel

En natuurlijk inzetten op een gedegen en ambitieus akkoord in Parijs.

Alleen rigoureuze maatregelen leiden tot een veilige en gezonde toekomst voor ons en onze kinderen. Wij willen ons gezamenlijk hiervoor inzetten.

Alex Ouwehand van De Natuur en Milieufederaties wijst erop dat De Natuur en Milieufederaties een belangrijke rol kunnen en willen spelen bij de uitvoering van de nieuwe maatregelen. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen in heel Nederland 500 lokale energie-initiatieven met ruim 75.000 leden en klanten. Deze lokale energie-initiatieven kunnen een centrale rol spelen bij het versnellen van de opwekking van duurzame energie en het intensiveren van energiebesparing.

Nelke Manders, directeur a.i. Milieudefensie, Sylvia Borren, directeur Greenpeace, Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu en Alex Ouwehand, De Natuur en Milieufederaties