Uitkomsten Verkenning Windenergie online

27 mei 2020

Uitkomsten Verkenning Windenergie online

Onder de naam ‘Windplatform’ hebben de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen een verkenning uitgevoerd naar het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Samen met de omgeving is verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden stond hierbij voorop.

Rapport Verkenning Windenergie
De definitieve versie van het rapport Verkenning Windenergie is inmiddels gereed en op de website van de Verkenning Windplatform te downloaden, op deze site vind je ook andere definitieve rapporten. Zoals het onderzoek naar ecologie dat is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga (onder ‘Naar de bronnenlijst van het magazine’).

Verdiepend onderzoek
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen stuurt het rapport op woensdag 27 mei met een begeleidende brief naar de gemeenteraad. Deze brief is ook op de website van de Verkenning Windplatform te vinden. Het college schrijft in de brief dat het verdiepend onderzoek wil doen naar ecologie en turbulentie. En dat het de voorwaarden voor eigenaarschap en koppelkansen gezamenlijk verder uit wil werken. Om daarna, voor het einde van het jaar, te kijken wel of niet door te gaan met de ontwikkeling van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n.

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr