Uitbreiding bedrijventerrein Scheemda schadelijk voor vleermuizen

8 mei 2014

Uitbreiding bedrijventerrein Scheemda schadelijk voor vleermuizen

Een bedrijf in Scheemda wil uitbreiden en heeft daarvoor ruim drie hectare grond naast het bedrijf aangekocht. De gemeente Oldambt wil meewerken en heeft een voorontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. Volgens dit plan wordt de bestemming ‘bos’ van deze grond veranderd in ‘bedrijventerrein’.  Omdat het plan ten koste gaat van een goed leefgebied voor vleermuizen, heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen, mede namens Staatsbosbeheer, een zienswijze ingediend. 

Volgens Staatsbosbeheer, eigenaar van een paar bosperceeltjes naast deze grond, is het erg jammer als het bos verdwijnt. De grond vormt, samen met de grond van Staatsbosbeheer en een bosperceel van de gemeente, een goed leefgebied voor vleermuizen. Als deze grond wordt omgezet in bedrijfsterrein, verdwijnt niet alleen een flink deel van het foerageergebied, maar vervalt ook de verbinding tussen de grond van Staatsbosbeheer, waar de vleermuizen verblijven, en het gemeentelijk bos. Wij vrezen dat de vleermuizen in dit gebied geen toekomst meer hebben.

Vervangend bosperceel
De Natuur en Milieufederatie Groningen vraagt de gemeente, mede namens Staatsbosbeheer, om niet mee te werken aan deze bedrijfsuitbreiding of om een vervangend bosperceel aan te leggen, zodat het leefgebied van de vleermuizen behouden blijft.