Transitie Landelijk Gebied Groningen

19 januari 2024

Transitie Landelijk Gebied Groningen

De Transitie van het Landelijk Gebied (TLG) is de Groningse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG is opgezet om, naast de aanpak van stikstof, doelen op het gebied van natuur, water en klimaat uit te werken voor het landelijk gebied. In het TLG werkt de provincie samen met boeren, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties aan een toekomstbestendig Groningen, met perspectief voor de landbouw en een brede welvaart. Dit proces moet leiden tot een ‘provinciaal gebiedsplan’, dat in de zomer van dit jaar gereed moet zijn.

Betrokkenheid Natuur en Milieufederatie Groningen

Samen met de andere natuurorganisaties van de ‘Groene Zes’* zijn we betrokken bij dit programma. In de eerste plaats via een vertegenwoordiging aan de bestuurlijke ‘Landbouw-Natuurtafel’ en daarnaast via een actieve rol in het gebiedsproces van 2 deelgebieden (Veenkoloniën en Centrale Woldgebied-Duurswold). De ‘Groene Zes’ trekken samen op en hebben de gebieden onderling verdeeld zodat de stem van natuur en landschap wordt gehoord in alle zeven deelgebieden.

Inloopbijeenkomsten januari 2024

Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over dit proces en staan ook de data van inloopbijeenkomsten in de verschillende deelgebieden. De meeste bijeenkomsten zijn gepland in de laatste 2 weken van januari! De inloopbijeenkomsten zijn voor alle geïnteresseerden vrij te bezoeken.

* Het Groninger Landschap, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Groningen en Staatsbosbeheer

Tags:

Meer informatie? Neem dan contact op met

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr