Tour du Boer kenniscafé Weideland

13 september 2018

Tour du Boer kenniscafé Weideland

Natuurinclusieve landbouw – kan dat ook in de veeteeltgebieden van Groningen? Tijdens dit kenniscafé op dinsdagavond 18 september, in de boerderij van het Groninger Landschap langs de A7 ter hoogte van Lettelbert, komen na een korte kennisquiz twee sprekers aan het woord.

De eerste spreker is duizendpoot Alex Datema, die naast melkveehouder voorzitter is van collectievenkoepel BoerenNatuur. Hij zit in de besturen van gebiedscollectief Westerkwartier en het waterschap Noorderzijlvest. BoerenNatuur ziet natuurinclusieve landbouw als een instrument in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur.

De tweede spreker is Arjen Boer, biologisch melkveehouder in Enumatil. Hij heeft blaarkoppen als dubbeldoelkoeien, een potstalsysteem en eigen vleesverkoop. Arjen vindt het belangrijk dat boeren grondgebonden produceren en worden geholpen meer natuurinclusief te werken.

Hierna gaan we onder leiding van gastheer Peter Roelfsema met elkaar in gesprek – wat leeft er, waar is behoefte aan? We sluiten deze avond af met een borrel.

19.30 uur – inloop met koffie

20.00 uur – Inleiding door gastheer Peter Roelfsema

20.15 uur – Kennisquiz natuurinclusieve landbouw

20.30 uur – Sprekers over natuurinclusieve landbouw: Alex Datema en Arjen Boer

21.15 uur – Dialoog

21.45 uur – Borrel

Toegang is gratis en iedereen is welkom die geïnteresseerd is in natuurinclusieve landbouw! Aanmelden is niet nodig.

Locatie: Boerderij het Groninger Landschap. De Hooilanden 12 te Lettelbert

Tags: