Top drie verkiezing ‘De soort van Groningen’ bekend

27 oktober 2016

Top drie verkiezing ‘De soort van Groningen’ bekend

Grauwe kiekendief, paarse morgenster en groene glazenmaker behalen meeste stemmen

De grauwe kiekendief, paarse morgenster en groene glazenmaker zijn de drie finalisten van de verkiezing ‘De soort van Groningen’. De afgelopen weken konden inwoners van de provincie Groningen hun stem uitbrengen op een van die tien genomineerde dier- en plantensoorten. In totaal is er ruim 2.500 keer gestemd. De drie finalisten behaalden de meeste stemmen en maken op 18 november kans de winnende soort te worden.

Lespakket

Bij de verkiezing zijn verschillende Groninger basisscholen betrokken geweest. Ze hebben de afgelopen tijd gebruik kunnen maken van een digitaal lesprogramma over de tien genomineerde soorten, dat door de provincie Groningen gratis beschikbaar is gesteld. De scholen wordt nu gevraagd om samen met een natuurorganisatie over een van de drie finalisten een presentatie te maken. De verschillende presentaties komen voorbij tijdens de afsluitende verkiezingsbijeenkomst op vrijdag 18 november in het provinciehuis. Daar kiezen de kinderen uiteindelijk welke soort dé soort van Groningen wordt.

Prijzen

Een van de scholen die op de winnende soort heeft gestemd krijgt 2.000 euro om een begeleide excursie naar het leefgebied van ‘De soort van Groningen’ te maken. Daarnaast is er voor ‘De soort’ zelf een geldbedrag van ruim 15.000 euro beschikbaar.

Tien soorten

Behalve de grauwe kiekendief, paarse morgenster en groene glazenmaker waren de blauwborst, de bot, de ruige dwergvleermuis, de visdief, het vosje, de waterspitsmuis en de steenbraam genomineerd.