Tinallinge ontvangt startsubsidie lokale energie

29 mei 2017

Tinallinge ontvangt startsubsidie lokale energie

2017 Cheque Dorpsmolen Tinallinge 3De Initiatiefgroep Dorpsmolen Tinallinge ontvangt 2.200 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld willen zij zelf in een deel van hun elektriciteitsbehoefte voorzien door het plaatsen van een kleine dorpsmolen. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de Initiatiefgroep Dorpsmolen Tinallinge.

Het dorp Tinallinge ligt in de gemeente Winsum en kent zo’n 100 inwoners. Met de dorpsmolen willen de initiatiefnemers ongeveer 30.000 kWh duurzaam opwekken van de circa 72.500 kWh die het dorp jaarlijks verbruikt. Gekozen wordt voor een kleine windmolen omdat dit beter past bij het landschap. De windmolen komt te staan op het land van een agrariër in de buurt.

Het initiatief is ontstaan vanuit een dorpsbijeenkomst georganiseerd door Dorpsbelangen Tinallinge. Een groepje inwoners is vervolgens aan de slag gegaan om de verzamelde ideeën verder uit te werken. De planning is om voor de zomer voldoende mensen verzameld te hebben om de molen te kunnen plaatsen.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.