Terugblik Meet & Eat lokaal voedsel

10 november 2016

Terugblik Meet & Eat lokaal voedsel

Op donderdagavond 3 november kwamen zo’n 60 mensen samen in Kunstplaza Schurer in Warenhuis Vanderveen in Assen om te praten over lokaal voedsel. Een mooie vertegenwoordiging van diverse (agrarische) ondernemers, overheden, ngo’s en consumenten. Onder begeleiding van dagvoorzitter Sandra van Kampen werden de knelpunten en kansen in de korte voedselketen onder de loep genomen.

Groningen en Drenthe kennen veel initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. Variërend van boerencoöperaties, streekboxen en kratten, boerenmarkten en boerderijverkoop tot coöperatieve winkels, voedselcollectieven, etc. Veel van deze initiatieven zijn echter nog klein, hebben moeite het hoofd boven water te houden, missen de middelen om op te schalen en worstelen met een efficiënte distributie en logistiek. Centrale vraag: hoe wordt deze beweging groter en krachtiger?

Ter inleiding op het thema werd er een aantal presentaties gegeven. Jan Willem van der Schans van de WUR (Landbouw Economisch Instituut) gaf een presentatie over wat korte ketens zijn en welke lokale initiatieven er zijn in Groningen en Drenthe. Hiltje van der Wal van de gemeente Groningen presenteerde het programma Reframe, wat kansen biedt aan de verdere ontwikkeling van korte ketens in het Noorden. Daarnaast waren er pitches van de Streekboer, Kaasmakerij Karwij en de Weide Weelde. Mooie initiatieven uit het noorden op het gebied van lokaal voedsel. Na de plenaire bijeenkomst, opende gedeputeerde Tjisse Stelpstra het buffet. Vervolgens is in vier workshops verder gesproken over de thema’s samenwerken, nieuwe markten, faciliteiten en promotie. De uitkomsten hiervan worden vertaald in actiepunten.

Behoefte aan voedselwerkplaats
Als algemeen beeld kwam naar voren dat de initiatiefnemers en ondernemers behoefte hebben aan een platform/een aanspreekpunt die kan helpen bij het opbouwen van een netwerk (partijen bij elkaar brengt) en kennisuitwisseling (over de markt, over logistiek en over ICT). Een mooie rol voor de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe. Graag werken we samen met diverse partners aan een werkagenda voedsel voor Groningen en Drenthe, zodat de genoemde actiepunten een vervolg krijgen. Op 1 december agenderen we alvast een ander belangrijk thema: Hoe verkopen we soja (en andere eiwitgewassen) in Noord-Nederland? Meer informatie hierover, lees je hier.

Meet & Eats
De Meet & Eats zijn een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe en mede mogelijk gemaakt door de provincies Drenthe en Groningen en het programma Duurzaam Door. Voor deze eerste bijeenkomst is de samenwerking gezocht met het Netwerk Platteland. Uit de Meet & Eats volgt een werkagenda voedsel voor deze beide provincies. Hiermee willen we samenwerken aan de voedseltransitie in Drenthe en Groningen.

Verslaglegging van de avond volgt binnenkort. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en activiteiten binnen het voedselnetwerk?
Meld je aan via communicatie@nmfdrenthe.nl o.v.v. je naam en e-mailadres.

Presentaties

Foto’s