Teleurstellende uitspraak varkensstal Eemsmond

8 oktober 2013

Teleurstellende uitspraak varkensstal Eemsmond

Op grond van een uitspraak van de Rechtbank Groningen mag er een stal voor ruim 6.300 mestvarkens worden gebouwd aan de Emmaweg 13A in Uithuizen. De rechtbank is van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is met het bestemmingsplan en wel voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Beer is Los en de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn teleurgesteld, maar laten het er niet bij zitten.

Verzet sinds 1997: 3 van de 4 stallen komen er niet
In april 1997 vroegen vier stromannen, in opdracht van een veevoerhandelaar uit Zeeland, een bouwvergunning aan voor vier varkensstallen in de gemeente Eemsmond. Stichting De Beer is Los, de Natuur en Milieufederatie en veel bewoners van het gebied hebben vanaf toen actie gevoerd, ingesproken en procedures gevoerd om deze stallen tegen te houden. En met succes: drie van de vier aanvragen zijn inmiddels definitief van tafel verdwenen.

Emmaweg
Maar voor een stal aan de Emmaweg 13A verleende de gemeente in maart 2011 helaas een bouwvergunning. De Beer is Los en de Natuur en Milieufederatie gingen in april 2011 in beroep bij de Rechtbank Groningen. Wij voerden aan dat het bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan en ook niet aan redelijke eisen van welstand. De rechtbank vond het een ingewikkelde zaak, maar is na 2,5 jaar tot de conclusie gekomen dat wij geen gelijk hebben. Het bouwplan voldoet toch aan het bestemmingsplan en de gemeente heeft een nieuw welstandsadvies ingediend: het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit is voor ons een teleurstellende uitspraak.

Verdere mogelijkheden
Wij onderzoeken nog of het zin heeft om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Ondertussen heeft de gemeente Eemsmond een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor de Emmaweg 13A ter visie gelegd. Daar hebben wij een zienswijze tegen ingediend. En wij zijn van oordeel dat voor zo’n varkenshouderij op minder dan 2 kilometer van de Waddenzee, een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is: die vergunning is er niet. De strijd is dus nog niet gestreden.

Meer informatie
Eerdere berichtgeving over deze zaak (9 mei 2012)