Teken de petitie: Code rood voor natuur!

25 oktober 2017

Teken de petitie: Code rood voor natuur!

Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur.

Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog kan.

Het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid. Met de start van een nieuwe regeerperiode is het moment daar om deze groene uitdaging aan te gaan. Hét moment dus om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Doe mee!

Ja, ik teken mee VOOR een rijke natuur: stop de afname van biodiversiteit (klik op de link om naar de petitie te gaan)

Deze petitie is een initiatief van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en wordt ondersteund door:

 • Bionext
 • Floron
 • IVN
 • LandschappenNL
 • Natuurmonumenten
 • Natuur‐ en Milieufederaties
 • Natuur & Milieu
 • RAVON
 • SoortenNL
 • Stichting Natuurcollege
 • Trees for all
 • Vlinderstichting
 • Vogelbescherming Nederland
 • Wereld Natuur Fonds